Palamuse muuseum loodab euroraha toel laieneda

 

Palamuse kihelkonnakoolimuuseum on üks Jõgevamaa külastatavamaid turismiobjekte. Kui muuseumil Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist euroraha saada ja uus peamaja-külastuskeskus välja ehitada õnnestub, muutub muuseum külastajatele veelgi atraktiivsemaks.

Uus peamaja-külastuskeskus tahetakse rajada 1805. aastal ehitatud ja nüüdseks täielikult hävinenud (alles on vaid mõned vundamendikivid) leerimaja asemele. See päästaks Palamuse muuseumi seda praegu painava ruumipuuduse käest ning võimaldaks jätta ajaloolise kihelkonnakoolihoone puhtalt „Kevade” temaatika päralt.

Suurem osa külastajaid tulebki ju Palamusele n-ö Kevade” tegelaste jälgi otsima, ent praegustes oludes peavad maakonnamuuseumina tegutseva muuseumi ainsasse hoonesse — vanasse kihelkonnakooli majja — ära mahtuma ka maakonna, valla, kihelkonnakooli ja kiriku ajalugu ning kohalikku kultuurilugu tutvustav ekspositsioon, muuseumitöötajate tööruumid, arhiiv, fondihoidla ja galerii. Peale nimetatute jääks peamaja-külastuskeskuses ruumi õppeklasside ja kohviku jaoks, vanas kihelkonnakoolihoones saaks aga võimalikult originaalilähedasena taastada köstri köögi, söögitoa, magamistoa ja esiku ning kooli kantselei.

„Sellest, kuidas nägi välja kihelkonnakooli klassituba, poiste magamistuba, sahver ja õpetaja eluruum, saavad külastajad ülevaate ka praegu, köstri eluruumidest aga mitte,” ütles Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi direktor Arne Tegelmann. „Senistes oludes pole me saanud ka külastajatele ekspositsiooniosas innovatiivsemaid lahendusi pakkuda. Uues hoones on see võimalik. Uues majas saab parema ülevaate muuseumi senini enamasti hoidlates paiknevatest kogudest ning uurijadki saavad neid huvitavale materjalile paremini ligi. Ka kõik muuseumi poolt külastajatele pakutavad programmid ei sobi tegelikult vana kihelkonnakoolihoone õhustikku. Need saame uue hoone valmides sinna üle viia.”

Fotosid säilinud pole

Omaaegsest leerimajast fotosid ega täpsemaid kirjeldusi säilinud pole, nii et projekteerija peab lähtuma eelkõige muuseumi kinnistu kohta juba kehtestatud detailplaneeringust, mis näeb ette, et peamaja-külastuskeskus peab olema poolteist korrust kõrge ning sobima kokku vana kihelkonnakooli hoonega. Uues majas hakkab põrandapinda olema umbes 385 ruutmeetrit. Võrdluseks niipalju, et vana kihelkonnakooli hoone kahel korrusel on seda kokku 560 ruutmeetrit. Uue hoone ruumiprogramm ja külastajate liikumismarsruut said paika juba kolm aastat tagasi OÜ InterAct Projektid & Koolitus spetsialistide poolt koostatud muuseumikompleksi arendusprojekti tasuvus- ja teostatavusanalüüsis.

Peale peamaja-külastuskeskuse ehitamise mahuvad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse saamiseks esitatavasse projekti vanas kihelkonnakoolimuuseumis tehtavad tööd (elektri- ja küttesüsteemide uuendamine, maja soojustamine, osa seinte ja lagede restaureerimine, ekspositsiooni ümberkujundamine ning kaasaegse heli- ja valgussüsteemiga varustamine), samuti hooneid ümbritsevale välialale teede rajamine ning välisvalgustuse, pinkide ja viitade paigaldamine).

Et külastuskeskkonna arendamisele suunatud projektitaotluste vastuvõtt algab tänavu esimeses kvartalis (täpsemat aega pole Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi toetusi vahendav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus välja öelnud) ja kestab kolm kuud, tehakse Palamuse kihelkonnakoolimuuseumis kiireid ettevalmistusi vajaliku dokumentatsiooni kokkusaamiseks. Projekteerimise eeltööde (maa-ala geoloogilised uuringud, mõõdistamised, vana maja kandekonstruktsioonide uuring jne) riigihange on juba toimunud ja peatselt saavad OÜl Projektsioonigrupp vastavad tööd tehtud. Lähipäevil selgub ka teise, projekteerija leidmiseks välja kuulutatud riigihanke tulemus. Praegu ollakse asjast huvitatud firmadele lisaküsimuste esitamise staadiumis. Kes iganes peaprojekteerijaks valitakse, peab ta igal juhul arvestama tellija ühe olulise tingimusega: projektid peavad 90 päevaga valmis saama, sest muidu võib muuseum rahataotluse esitamisega hiljaks jääda.

Ministeerium toetab

Projekteerimise eeltöödeks ja projekteerimiseks eraldas kultuuriministeerium Palamuse kihelkonnakoolimuuseumile selle aasta eelarvest 694 000 krooni. Ministeerium on eraldanud ka EASile esitatava taotlusprojekti 15-protsendiliseks omafinantseeringuks vajaliku summa. Projekti kogumaksumuseks on praeguste hinnangute kohaselt 15 miljonit krooni. Selle raha saamise tõenäosust ei osanud aga Arne Tegelmann hinnata, vaid ütles ainult, et jagada on kõnealusest meetmest 200-250 miljonit krooni, taotlusi koguneb aga eeldatavalt 2 miljardi krooni jagu.

Kes raha saada tahab, peab väga tugeva projekti esitama,” ütles Arne Tegelmann. Rahastusotsuse teeb EAS eeldatavalt suve lõpus või sügise hakul. Kui raha saame, võib peamaja-külastuskeskuse ehitamine alata juba tänavu ja lõppeda tuleval aastal. Kui uus hoone valmis ning kõik, mis vaja, sinna üle kolitud, saab asuda vana maja kallale.“

Arne Tegelmanni sõnul võiks muuseum tähistada Oskar Lutsu 125. sünniaastapäeva 2012. aasta jaanuaris uue peamaja avamisega, „evade“ esmatrüki ilmumist sama aasta novembris aga uuendatud kihelkonnakooli hoone avamisega.

Kui uus hoone tuleb, saame oma materjale nüüdisaegsemalt ja suuremal pinnal eksponeerida ning korraga vastu võtta rohkem külastajaid. See muudab meie muuseumi kindlasti nii külastajatele kui ka uurijatele atraktiivsemaks,” ütles Arne Tegelmann.

iii

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus