Palamuse muuseum avas Riias “Kevade”-teemalise näituse

Riias Läti kirjandus- ja muusikamuuseumis avati möödunud neljapäeval Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumis koostatud näitus  “Kevade” teatrilavadel”. Riiast rändab näitus edasi Dundagasse ja Druvienasse.

 

Oskar Lutsu 125. sünniaastapäevale ja  “Kevade” esmatrüki ilmumise 100. aastapäevale pühendatud näitus annab ülevaate  “Kevade” lavastustest kutselistes teatrites. 15 korral on Lutsu igihalja kooliloo välja toonud eesti teatrid. Lisaks sellele on  “Kevade” tegelased seigelnud Turu Linnateatri ja Riia Noorsooteatri laval. 17 lavastust on toodud välja aastatel 1936-2009.

Näituse ettevalmistamisel tegi kihelkonnakoolimuuseumi rahvas eesotsas arendus- ja projektijuhi Janek Varblasega ära suure töö. Muu hulgas salvestati videointervjuud terve rea  “Kevade” lavastustes kaasa teinud eesti, läti ja soome näitlejatega.

Näituse koostamisel peeti algusest peale silmas võimalust viia väljapanek ka Lätti ja Soome. Sestap sai näituse tekstiline ja pildiline info koondatud neljale suurele rullikeeratavale pannoole, mille alused on  tänu nutikale konstruktsioonile kergesti kokkupandavad ja teisaldatavad. Pannoodel olevad tekstid on aga tõlgitud ka läti ja soome keelde. Pannood kujundas Reklaamikompanii, trükitöö tegi OÜ Suunainfo.

Kehastusid Tootsiks ja Kiireks

Palamuse muuseumis oli näitus väljas möödunud aasta septembris-oktoobris, Läti kirjandus- ja muusikamuuseum on selle teine eksponeerimispaik. Näitusele aitas Riias  “kodu” leida sealne Eesti saatkond. Saatkond osutas abi ka avamise korraldamisel. 14. märtsile ajastati näituse avamine sellepärast, et see on meie keele ja kultuuri jaoks tähtis päev — Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäev ja emakeelepäev.

Mäletatavasti elas Kristjan Jaak Peterson Riias ja õppis sealses kubermangugümnaasiumis. “Kevade”-teemalise näituse avamisele eelneski Kristjan Jaak Petersonile pühendatud eesti- ja ingliskeelse mälestustahvli avamine tema kunagise kooli seinal Riia vanalinnas.

“Läti- ja venekeelne tahvel olid seal juba varem olemas,” ütles Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi direktor Arne Tegelmann.

“Kevade”-teemalise näituse avamise juhatasid kirjandus- ja muusikamuuseumis sisse Tootsiks kehastunud Janek Varblas ja Kiireks kehastunud Arne Tegelmann, kes kandsid ette lätikeelse stseeni, milles Kiir Tootsilt väikevennale nime leidmisel abi palub.

“Valmistasime selle stseeni ette mõni aasta tagasi, kui meie sõbrad Kubala koolmuuseumist meile Palamusele külla olid saabumas,” ütles Arne Tegelmann.

Tootsi ja Kiire rollist muuseumitöötajate rolli naasnud, tutvustasid Varblas ja Tegelmann näitust umbes viiekümnele avamisele tulnud inimesele, kelle hulgas oli Riias elavaid eestlasi, sealhulgas kohaliku eesti kooli õpilasi, Läti ülikooli eesti keele tudengeid ja teisi Eesti-huvilisi lätlasi ning Riia Noorsooteatri  “Kevade” -lavastuses kaasa teinud näitlejaid.

Läheb ka Soome

Ka Palamuse muuseumitöötajate head tuttavad, Dundagas tegutseva Kubala koolmuuseumi ja Druviena koolmuuseumi esindajad olid saanud aega Riiga tulla. Need muuseumid ongi näituse järgmised eksponeerimispaigad.

“Riiga jääb näitus üles aprilli lõpuni. Seejärel rändab see Dundagasse ja Druvienasse,” ütles Arne Tegelmann. “Kui ekspositsioon juuli lõpus Eestisse tagasi jõuab, siis otsustame, kas viime selle kohe edasi Soome või pakume seda vahepeal näitamiseks mõnele Eesti teatrile.”

Näituse Soome viimise asjus käivad Palamuse muuseumil praegu läbirääkimised Soome Eesti-huvilisi koondava Tuglase seltsiga. Sealsed inimesed on arvamusel, et kui selline huvitav väljapanek juba kord Soome lahe põhjakaldale jõuab, oleks patt seda ainult ühes kohas näidata. Missugused eksponeerimispaigad nad välja valivad, näitab tulevik.

Eesti Kultuurkapitali ja Palamuse vallavalitsuse toetusel valminud näitus  “Kevade” teatrilavadel” tõi Palamuse kihelkonnakoolimuuseumile teatavasti hiljuti ka tunnustuse: jaanuari lõpus Tallinnas Lennusadamas toimunud Eesti Muuseumide Aastaauhindade galal anti muuseumile  Kevade”-teemalise näituseprojekti eest üle eripreemia, millega tõsteti esile rahvusvahelise dimensiooni toomist kohalikku muuseumi.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus