Palamuse lasteaia ideekavandite konkursile laekus 17 tööd

Augusti alguses kuulutas Palamuse vallavalitsus välja valla lasteaia “Nukitsamees” uue hoone ideekavandite konkursi. Tähtajaks, 15. septembriks laekus sellele 17 võistlustööd. Huvilistel on võimalik neid tööpäeviti vallamajas uudistada.</span>

</font>

“Nukitsamehe” lasteaia viiest rühmast üks tegutseb Kaareperes, neli aga Palamusel – hoones, mis oli algselt kasutusel kõrtsina ning hiljem, pärast ümberehitamist, koolimajana. 19. sajandi lõpus rajatud ning 1920. ja 1930. aastatel põhjalikumalt ümber ehitatud hoonet on vald jõudumööda lasteaia vajadustega kohandanud.  

Paraku on nii vanal majal siiski mitmeid puudusi, näiteks suured küttekulud ning paljude oluliste ruumide (muusika- ja võimlemissaal, rõivaste kuivatamise ja õueinventari hoiupaigad jne) puudumine. Algul kaaluti ka uue hoone ehitamist vana asemele, ent kuna praegune lasteaiamaja asub Palamuse aleviku südames ajalooliste hoonete kompleksis, ei olnud see plaan muinsuskaitseameti seisukohalt aktsepteeritav. Nii võttiski Palamuse vallavolikogu mais vastu otsuse, et uus lasteaiahoone ehitatakse valla- ja koolimaja lähedale Koolimäe kinnistule ning mõni kuu hiljem kuulutatigi välja ideekavandite konkurss.

“Kartsime algul, et konkursile tuleb kavandeid vähevõitu, aga nüüd võime öelda, et meil on, mille hulgast valida,” ütles Palamuse vallavanem Urmas Astel.

Laadarahvas sai hääletada

Kõigepealt riputati ideekavanditega planšetid üles Suure Paunvere Väljanäituse nunnunäitusele (see leidis aset 20. septembril), mille publik sai valida ka oma lemmikkavandi. Ühtekokku avaldas sel viisil oma arvamust 281 inimest.

“Üks kavand osutus teistest veidi edukamaks, aga praegu poleks õige avalikustada, milline,” ütles vallavanem Urmas Astel.

Ka nüüd, mil ideekavandid vallamaja koridori üles pandud, saavad huvilised nende kohta oma arvamust avaldada. Samas on otsustav sõnaõigus parima kavandi valimisel siiski žüriil, rahva valik võib teatud puhul olla lihtsalt lisaargument.

Ideekavandite konkursi žüriisse kuuluvad vallavanem Urmas Astel (esimees), vallavolikogu esimees Rait Persidski, vallavalitsse ehitusspetsialist Andres Haagen,  Palamuse lasteaia “Nukitsamees” direktor Marika Merusk ning kolm Eesti arhitektide liidu poolt delegeeritud arhitekti: Vahur Sova, Maarja Nummert ja Kadri Klementi. Žürii hääleõiguseta sekretäri kohuseid täidab vallasekretär Elvira Osberg.

Žürii hindab märgusõnaga varustatud anonüümseid töid ning võtab seda tehes arvesse kavandatud hoone ruumilist kvaliteeti ja sobivust ümbritsevasse keskkonda, arhitektuurset lahendust ning vastavust detailplaneeringule ja etteantud ruumiprogrammile.

Käidi kohapeal

Kavandeid vaadates on näha, et enamik autoreid on kohapeal käinud: tööde taustana on kasutatud Palamusel tehtud fotosid ning lasteaed on püütud kavandada nii, et see moodustaks vallamajaga ühtse ansambli.

“Seina välisvooder on peaaegu kõigil vallamajaga sarnane,” sõnas vallavanem.

“Rohekatuseid on ka päris palju,” lisas vallavalitsuse ehitusspetsialist Andres Haagen.

Paremad ideekavandid valitakse välja oktoobrikuu jooksul ning esimese, teise ja kolmanda koha saajat ootab vastavalt 5000, 3500 ja 2500 euro suurune preemia. Žürii esimene kokkusaamine on homme.

“Kas pingerida kohe esimese korraga paika saab, on raske ennustada,” ütles Andres Haagen.

Enne, kui lasteaiahoonet ehitama saab hakata, tuleb väljavalitud ideekavandist muidugi põhi- ja tööprojekt vormida. Ning see on päris aeganõudev töö.

“Kui meil õnnestub võidutöö autoriga kõigis tingimustes kokku leppida, võiks projekt kevadeks valmis olla. Siis saab suvel hanke välja kuulutada ja sügisel ehitama hakata. Selleks ajaks peaks ka selge olema, kas Euroopa Liidu uue rahastusperioodi meetmetest mõni ka maakohta lasteaia ehitamiseks raha taotleda võimaldab,” ütles vallavanem Urmas Astel. “Kui me projektiraha ei saa, püüame hoone oma rahaga valmis ehitada. Igal juhul peab maja saama sellisel tasemel, et suudaks oma funktsiooni täita ka aastakümnete pärast.”

Palamuse valla lasteaed “Nukitsamees”

*Alustas tegevust 1969. aastal Kudina mõisas.

*1995. aastal koliti lasteaed Palamusele – 19. sajandi lõpus rajatud hoonesse, mida on hiljem kahel korral põhjalikult ümber ehitatud ning mis on varem kasutusel olnud kõrtsi ja koolimajana.

*Lasteaia koosseisus on praegu viis rühma (üks neist paikneb Kaareperes) enam kui saja lapsega.

*Tänavu mais otsustas vallavolikogu, et lasteaiale ehitatakse uus maja.

*Augustis välja kuulutatud ideekavandite konkursile laekus 17 võistlustööd, mille hulgast žürii valib paremad oktoobrikuu jooksul.

*Lasteaiahoone ideekavanditega on võimalik tutvuda tööpäeviti Palamuse vallamajas.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus