Palamuse lasteaia hoone rajab KRC Ehitus

Palamuse valla lasteaial Nukitsamees on lootust ligemale pooleteise aasta pärast uude hoonesse kolida. Möödunud kolmapäeval allkirjastasid Palamuse vallavanem Rait Persidski ja osaühingu KRC Ehitus juhataja Siim Kroodo uue lasteaiahoone ehitus- ja kontsessioonilepingu. Kopp lüüakse lasteaia ehitusplatsil maasse umbes kuu aja pärast.


Ehitus- ja kontsessioonileping näeb ette, et KRC Ehitus ehitab lasteaiahoone n-ö oma kulu ja kirjadega valmis ja annab vallale rendile.

“Uue lasteaia ehitamine on minu teada Palamuse valla 25 aasta pikkuse ajaloo suurim investeering. Valmis saab hoone, tõsi küll, alles siis, kui praegune Palamuse vald on juba Jõgeva linna ja valla ning Torma vallaga üheks suureks omavalitsuseks liitunud,” ütles Palamuse vallavanem Rait Persidski ja avaldas heameelt, et rajatav hoone hakkab teenima laste ja nende kaudu suure osa Palamuse kandi inimeste huve. Lasteaed kerkib vallale kuuluvale maatükile, mis asub valla- ja koolimaja läheduses mäenõlval.

“Ajagraafik näeb ette, et objekti anname ehitajale üle selle aasta viieteistkümnendal ehk 10. aprilliga algaval nädalal, kuueteistkümnendal nädalal toob KRC Ehitus kohale oma tehnika ja soojakud ning seitsmeteistkümnendal nädalal lüüakse kopp maasse,” sõnas vallavanem Rait Persidski. “Vaatame KRC Ehituse kui kontsessioonipartneri poole suurte lootustega ja usume, et nad saavad võetud ülesandega hästi hakkama. Uus lasteaed peaks uksed avama tuleva aasta augustis.”

Palamuse vald otsustas lasteaia ehitamiseks kontsessioonipartneri leida seepärast, et lootus selleks ettevõtmiseks mõnest struktuurifondist projektiraha saada luhtus.

“Tänu kontsessioonilepingule saame lasteaia valmis ehitada, ilma et läheksime investeeringumahtude poolest vastuollu riigis kehtivate finantsparameetritega,” ütles Rait Persidski.

Kontsessioonipartneri leidmiseks tuli korraldada kaks hanget, sest esimene hange kukkus läbi: ükski firma ei pakkunud vallale vastuvõetavat hoone ruutmeetri rendihinda. Enne teise hanke väljakuulutamist otsustas vald võtta majaväliste kommunikatsioonide ja rajatiste (teed, platsid, mänguväljak, haljastus, päikeseelektrijaam jne) ehitamise enda peale.

Huvitav väljakutse

“Kogenud majandusjuhina tean, et selliste projektide juures tuleb ka tellijal teatud vastutus võtta,” ütles Rait Persidski. “Tänu sellele, et võtsime majavälised rajatised enda peale, saime teisel hankel kaks ja pool korda odavama ruutmeetri hinna ja lõimegi parima pakkujaga käed. Kiidan vallavolikogu ja -valitsuse liikmeid, kes on olnud altid lasteaia ehituse küsimuses kaasa mõtlema ja kaasa rääkima. Eraldi tunnustust väärib vallavalitsuse ehitusspetsialisti Andres Haageni pühendunud tegevus lasteaia ehitamise ettevalmistamisel. Palju tööd ja vastutust saab tal olema ka ehitusajal: tema hakkab valla ja kontsessioonipartneri vahel kontakti hoidma.”

KRC Ehituse juhataja Siim Kroodo sõnas, et nende firma pole küll varem kontsessiooni korras ühtegi hoonet ehitanud, ent hoonete arendustegevus ei ole neile üldiselt võõras teema.

“Tegemist on nüüdisaegse, funktsionaalse ja energiatõhusa ühel tasapinnal asuva lasteaiahoonega, mis on mõeldud viiele lasteaiarühmale. Hoone arhitektuur ja energiatõhusus on märksõnadeks, mis teevad selle ehitamise meie ettevõttele huvitavaks ja väljakutseid pakkuvaks,” kinnitas Kroodo. “Lasteaiahoone ehitusse tuleb meil paigutada päris mitu miljonit eurot. Projekti edukus sõltub peamiselt sellest, kui tublid on meie enda töötajad, aga ka pankade laenutingimustest. Kui me suudame planeeritud ehituseelarvega toime tulla ja pangapoolsed tingimused on head, siis töötab äriplaan täitsa hästi.”

KRC Ehitus on Tartu firma ja nende senised objektid ongi jäänud Tartu linna piiridesse. Näiteks on nad ehitanud mõned korterelamute grupid, aga ka unikaalse majutushoone nimega Hektor Design Hostel, mille tarvis rekonstrueeriti vana Kauburi kaubamaja. Hetkel on firma ehitusüksused hõivatud Lõunakeskuse 10. etapi ehitustöödega, mida teostatakse konsortsiumis ühe teise Tartu ehitusettevõttega, ning hotelli Tartu juurdeehituse rajamisega.

“Need objektid valmivad aprillis, nii et osa sealt vabanevaid töötajaid saame kohe suunata Palamuse lasteaiahoonet ehitama,” ütles Siim Kroodo. “Lasteaia ehitustöödega on plaanis alustada aprilli lõpus ning hoone tahame valmis saada järgmise aasta juuli lõpuks.”

Pikalt päevakorral

Palamusele uue lasteaiahoone ehitamine on juba aastaid päevakorral olnud, sest 18. sajandi lõpu kõrtsihoonest 1930. aastatel kooliks ehitatud maja, milles lasteaed praegu asub, ei vasta enam tänapäeva vajadustele. Näiteks pole seal saali, kus liikumistunde ja üritusi läbi viia. Lasteaiahoonel on palju muidki puudusi, aga seda nüüdisaegsemaks ümber ehitada pole võimalik, sest maja asub mälestiste ühises kaitsevööndis ja tuleb suuresti algsel kujul säilitada.

Uue lasteaiahoone ideekavandite konkursi viis vallavalitsus läbi juba 2014. aastal. Selle võidutöö “Paunvere karakterid” alusel on nüüdseks valminud ehitusprojekt.

“Konkursi võitnud ideekavandi kontseptsioon jäi projekteerimise käigus suures osas samaks,” kinnitas Palamuse vallavalitsuse ehitusspetsialist Andres Haagen. “Muutus vaid saali ja ujula paigutus. Saali, muusikatoa ja loovustoa saab nüüd ühendada üheks suureks ruumiks. Loobusime ka suurköögist, jäi miniköök koos toidujagamise-ettevalmistamise köögiga.”

Lasteaiahoone ehitamiseks on vallal tulnud teha mitmesuguseid ettevalmistustöid: sõlmitud on hoonestusõiguse ja üürileping ning elektri liitumisleping, lasteaia ja mänguväljaku rajamiseks on antud ehitusluba, tehtud on vajalikud kinnistukanded, valitud maakütte väliskontuuri ehitaja jne. Nii et ehitus võib aprilli lõpus tõesti alata.

“Kui kuulsin, et uue lasteaiahoone rajamise leping on alla kirjutatud, tõusis mul vererõhk suisa taevasse, aga sedakorda suurest rõõmust,” tunnistas Nukitsamehe lasteaia direktor Marika Merusk. “Neid emotsioone, mis mind ja mu kolleege valdasid, ei saagi õieti sõnadesse panna. Tõsi, ka meie praegune maja on tore: seal on aastakümneid ühe või teise tasandi haridust antud, aga spetsiaalselt lasteaiaks ehitatud nüüdisaegne hoone, kus saab lapsi igakülgselt arendada, on ikka midagi muud. Uues majas hakkab meil olema näiteks saal, talveaed, bassein ja miniköök, kus lapsed saavad lihtsamate toitude valmistamist õppida, jne.”

Marika Merusk lubas, et hakkab ehituse käiku jäädvustama ja paneb kokku uue maja valmimise kroonika.

Uue lasteaiahoone ehitamisest inspireeritult on Palamuse vallas tänavune aasta kuulutatud alushariduse aastaks. Seoses sellega korraldab vald aprilli lõpus Luual alushariduse teemalise seminari, millel käsitletakse näiteks 1+2 õpetussüsteemi juurutamist ja hariduslike erivajadustega laste õpetamist lasteaias, samuti lasteaiaõpetajate palkade ühtlustamist koolis töötavate pedagoogide palkadega jne. Kuna käsitlemist leiavad ka üleriigiliselt olulised teemad, loodab vallavanem Rait Persidski seminarile kohale saada ka mitme ministeeriumi esindajad.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus