Palamuse kultuurielu juhib Ehtel Valk

Palamuse valla kultuuri- ja spordielu ning noorsootööd koordineerib 1. juulist Ehtel Valk: ta läbis avaliku konkursi ning valiti vallavalitsuse hallatava asutuse Palamuse Kultuur juhatajaks.


 Tänavu jaanuaris otsustas Palamuse vallavolikogu, et 30. maist lõpetatakse valla kahe kultuuriasutuse, Palamuse ja Kaarepere rahvamaja, tegevus. Vallavolikogu veebruariistungil järgnes otsus asutada uus vallavalitsuse hallatav asutus Palamuse Kultuur. Otsused lähtusid möödunud aastal Palamuse vallas läbi viidud kultuurivaldkonna analüüsist, mis näitas, et valla kultuuritegemised on küll heal tasemel, ent vaja oleks suuremat koordineeritust. Ehkki uue asutuse nimeks sai Palamuse Kultuur, otsustati selle alla koondada mitte ainult kultuuri-, vaid ka noorsoo- ja sporditöö.

Nüüdseks on uuele asutusele leitud ka juhataja. Kandideerijaid sellele ametikohale oli kolm.

“Ehtel Valgu kasuks rääkis see, et tal on lisaks kultuurivaldkonnas tegutsemise kogemusele olemas majandusalane rakenduskõrgharidus, mis annab head eeldused asutuse juhtimiseks, samuti projektidega raha taotlemise kogemus, võõrkeelte oskus ning soov kaasata kultuuritöösse noori,” ütles Palamuse vallavanem Rait Persidski.

Ehtel Valk (30) on pärit Vaimastverest ja elab seal praegugi. Ta on lõpetanud turismikorralduse alal Tartu kutsehariduskeskuse ning ettevõtluse ja ärijuhtimise alal Lääne-Viru rakenduskõrgkooli. Ta on teinud Vaimastvere avatud noortekeskuses noorsootööd ja olnud teller Hansapangas. 2008. aastast on ta olnud OÜs Belander Grupp juhiabi ja logistik ning 22. juulini teeb ta seda tööd Palamuse Kultuuri juhtimise kõrvalt edasi.

Harrastusest põhitööks

Ürituste, sealhulgas kultuuri- ja spordiürituste korraldamisega on Ehtel Valk kokku puutunud nii noorsootöötajana kui ka MTÜ Vaimastvere Külaarendamise Selts juhatuse liikmena. Ta on aidanud korraldada oma küla jaani- ja aastavahetuse pidusid, vastlapäevi, tantsu- ja keelekursusi jne. Ta on ka MTÜ Vaimastvere Rahvamaja juhatuse esimees. Selts loodi selleks, et Vaimastvere vana rahvamaja korda teha ja selles taas kultuuritöö käima panna. Senini pole selleks, tõsi küll, projektiraha saada õnnestunud.

“Ürituste korraldamine ja sellega kaasnev loominguliste ülesannete lahendamine meeldivad mulle väga,” kinnitas Ehtel Valk. “Kui senini olen seda teinud enamasti põhitöö kõrvalt, siis juba paar aastat olen unistanud sellest, et saaksin päriselt sellele pühenduda. Kultuurivaldkonna töökohti ei pakuta just väga sageli. Kui sellisele kohale kandideerimise võimalus tekkis, otsustasin selle kohe ära kasutada. Olen hea kohaneja ja õppija ning usun, et suudan oma seniseid teadmisi ja kogemusi Palamusel edukalt rakendada.”

Palamuse on Ehtel Valgu sõnul rikka kultuurilooga paik ning seal kultuuritegevust edendada on põnev väljakutse. Et selles töös edukas olla, tuleks tema sõnul suhelda võimalikult paljude inimestega ja püüda aimu saada, millised on paiga kultuurivajadused ja võimalused. Tuleks käivitada uudseid üritusi ja hoolitseda selle eest, et info nende kohta paremini küladesse jõuaks. Oluline on ka loovisikute väärtustamine ja motiveerimine.

“Tänu sädeinimestele kultuurielu toimibki, aga sel alal on lihtne n-ö läbi põleda,” ütles Ehtel Valk.

Ise majandama

Tema sõnul tuleks võtta suund sellele, et rahvamajad suudaksid end ise ära majandada. Selleks võiks hakata neis kogukonnateenuseid pakkuma.

“Et ühinemisläbirääkimised on juba käimas, tuleks asuda kultuuri alal praeguste naabervaldadega koostööd tegema. Väljaspool Palamuse valda elades ongi mul võib-olla lihtsam laiemat pilti näha,” arvas Ehtel Valk.

Ka vallavanem Rait Persidski ütles, et ootab uuelt kultuurijuhilt Palamuse rikkal ja erilisel kultuurilool põhineva kultuuritöö koondamist, arendamist ja laiendamist, sealjuures nii, et see jääks toimima ka haldusterritoriaalse reformi tulemusena tekkiva oluliselt suurema omavalitsuse tingimustes.

Ühe pakilise tööna tuleb Ehtel Valgul nüüd hakata tegelema Palamuse Kultuuri põhimääruse väljatöötamisega. Algselt oli see plaanis kinnitada veel enne asutuse juhataja konkursi väljakuulutamist, ent paraku tekkisid vallavalitsusel ning volikogul ja selle haridus- ja kultuurikomisjonil erinevad nägemused sellest, kas uue asutuse juhtimise alla tuleks koondada ka valla raamatukogud. Lõpuks raamatukogude ühendasutusega liitmise mõttest siiski loobuti. Seda osalt sellepärast, et riiklikul tasandil on ettevalmistamisel uus rahvaraamatukogude seadus ja pole teada, mida see kaasa toob.

Et Palamuse ja Kaarepere rahvamaja likvideerimise kuupäev hakkas lähenema, andis haridus- ja kultuurikomisjon vallavalitsusele suunise Palamuse Kultuuri juhataja konkurss välja kuulutada ning jätta uue asutuse põhimääruse väljatöötamine valitava juhataja ülesandeks.

“Põhimäärust hakkab uus juhataja koostama koostöös vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni ning vallavalitsuse spetsialistidega,” ütles vallavanem Rait Persidski. Küsimusele, kui vabad saavad olema uue juhataja käed endale meeskonna moodustamisel, vastas vallavanem, et tema käed on vabad eelarveliste võimaluste piirides.

Ehtel Valk on mitte ainult kultuuri-, vaid ka motohuviline. Nii et Palamuse valla rahval ei maksa imestada, kui vastne kultuurijuht tsikli seljas tööle vurab. 

Ehtel Valgu elukäik

* Sündinud 22. oktoobril 1985

* Lõpetanud 2005 Jõgeva gümnaasiumi, 2008 Tartu kutsehariduskeskuse turismikorralduse erialal ning 2012 Lääne-Viru rakenduskõrgkooli ettevõtluse ja ärijuhtimise erialal

* 2005-2007 oli Jõgeva valla Vaimastvere avatud noortekeskuse noorsootöötaja

* 2006-2008 oli Hansapangas teller

* 2008. aasta aprillist on olnud OÜ Belander Grupp juhiabi ja logistik ning jätkab selles ametis 22. juulini

* 1. juulist 2016 on Palamuse valla hallatava asutuse Palamuse Kultuur juhataja

* On Jõgeva vallavolikogu liige, MTÜ Vaimastvere Külaarendamise Selts juhatuse liige ja MTÜ Vaimastvere Rahvamaja juhatuse esimees

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus