Palamuse kool ootab näitusele materjale

Palamuse keskkooli loomisest möödub tänavu kuuskümmend viis aastat.
Seoses sellega on esitatud üleskutse Oskar Lutsu Palamuse keskkooli/gümnaasiumi vilistlastele ja endistele õpetajatele-töötajatele. Soov on sügiseks kihelkonnakoolimuuseumi ärklisaali üles panna näituse keskkooli puudutavatest fotodest, dokumentidest, esemetest ja koolimälestustest. Kuna muuseumi ega ka kooli käsutuses pole sellist materjali just ülearu, vajatakse näituse koostamiseks avalikkuse kaasabi. Oma mõtted tuleks kirja panna ning saata hiljemalt 15. maiks aadressil evelyn@palamuse.edu.ee.
Kirjutise vorm ja maht on vaba. Tekstile lisada kindlasti oma nimi (ka neiupõlvenimi) ja kooli lõpetamise aasta. Ühtlasi soovitakse luba kirjapandut võimaluse ja sobivuse korral avaldada kooli juubeliks väljaantavas kogumikus.
Neil, kel sobivaid näituseeksponaate pakkuda, tuleks need tuua hiljemalt 15. maiks Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi või Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumi. Kõik materjalid tagastatakse omanikele pärast näituse lõppemist. Fotod ja dokumendid saab vajadusel kohe tagasi.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus