Palamuse komandot ähvardab sulgemine

Eestis võidakse lähiajal sulgeda kümme päästekomandot. Nn joonealuste hulka on sattunud ka Jõgevamaal tegutsev Palamuse tugikomando.

Lõuna-Eesti Päästekeskuse direktori Margo Klaose sõnul näevad Päästeameti arengukavad ette elupäästevõimekusega päästekomandode arvu suurendamist. See tähendab ennekõike seda, et meeskondade suurus peab võimaldama päästjate ohutust arvestades siseneda inimelude päästmiseks põlevasse hoonesse, kuid ka suuremat tegutsemisvõimet muude õnnetuste korral.

“Kui selle eesmärgi saavutamiseks täiendavaid eelarvelisi vahendeid ei leita ning muudatus tuleb teha sisemiste ressursside arvelt, siis toob see kaasa osade väiksemate komandode sulgemise ning nende arvelt teiste suurendamise,” ütles Margo Klaos.

Päästeamet analüüsib tema sõnul praegu nende väikese koosseisuga komandode tegevust, mille väljasõidupiirkonnas elab vähem kui 5000 inimest ning mida järgmine riiklik komando jõuab katta kuni 30 minuti jooksul. Mainitud parameetritele vastab ka Palamuse komando ning seetõttu ongi see sattunud sulgemisohtu. Kui analüüs valmib, otsustatakse, kuidas edasi minna.

Palamuse komando esmane väljasõidupiirkond (see, kuhu sõidetakse välja esimesena) hõlmab Palamuse valda, samuti Tabivere, Pala, Torma, Jõgeva ja Saare valla ning Tartumaa Vara valla mõningaid külasid. Kõnealuses piirkonnas on praegu umbes 4880 elanikku ehk napilt vähem, kui n-ö kriitiliseks piiriks on seatud. 

Tööd piisavalt

Tööd on Palamuse komandol senini olnud piisavalt: tänavuse aasta kaheksa kuuga on Palamuse komando reageerinud kokku 121 sündmusele, millest 38 leidis aset Palamuse vallas. Möödunud aastal oli komandol kokku 156 väljasõitu, neist 22 Palamuse valda.

Ka komando ruumide, tehnika ja isikkoosseisuga ollakse Lõuna-Eesti Päästekeskuses rahul. Ruumid on remonditud, komandol on kasutada põhiauto, paakauto ja GAZ-66 baasil ehitatud tulekustutusauto, mis sobib tööks raskel maastikul. Komando on täismahus komplekteeritud (tööl on pealik, viis meeskonnavanemat ja viis päästjat) ning kõigi meeste kvalifikatsioon vastab esitatud nõuetele.

Kui Palamuse komando suletakse, jäävad lähimateks riiklikeks komandodeks, kes selles piirkonnas juhtuvale õnnetusele reageerivad, Jõgeva, Tabivere, Mustvee ja Alatskivi, vabatahtlikest komandodest Voore ja Pala. Mõistagi võtab abi kohalejõudmine sel juhul rohkem aega.

“Kui päästeteenuse kättesaadavus halveneb, väheneb loomulikult inimeste turvatunne,” ütles Margo Klaos. “Samas tuleb märkida, et elupäästevõimekust Palamuse komandol ei ole, kuna korraga on üldjuhul valves kaheliikmeline meeskond, mis ei luba põlevasse hoonesse elupäästvaks tegevuseks siseneda.”

Klaos peab oluliseks, et komandode sulgemisele leitaks ka alternatiive, milleks on väikeseks jäänud meeskondade suurendamine täiendavate eelarveliste vahendite abil või nende töökorralduse paindlikumaks muutmine. Lõuna-Eesti Päästekeskuse direktori sõnul pakutakse juhul, kui Palamuse komando suletakse, sealsetele päästjatele tööd teistes komandodes.

Turvalisus väheneb

Ka Lõuna-Eesti Päästekeskuse Jõgevamaa päästeosakonna juhataja kohusetäitja Hannes Nigulas oli seisukohal, et Palamuse komando kadumine tähendab selle piirkonna inimestele turvalisuse vähenemist.

“Lähim komando jõuaks siis Palamuse alevikku heade teeolude korral 15-20 minutiga, kehvade teeolude puhul aga veelgi pikema ajaga. Siis on aga tõenäoliselt juba hilja kedagi tulest päästa, ütles Hannes Nigulas. “Mis puutub elupäästevõimekusse tulekahjul, siis ühel komandol võib see küll puududa, ent see tekib siis, kui näiteks Palamuse ja Tabivere komando esindus sündmuskohal kokku saavad.”

Lisaks on selline komando nagu Palamusel võimeline Nigulase sõnul likvideerima väiksemaid õnnetusi ning ära hoidma suurema kahju tekkimist keskkonnale ja inimeste varale. Näiteks põles Palamusel tänavu kevadel tuulise ilmaga ühe elamu kõrvalhoone. Tänu sellele, et kohalik komando silmapilk kohale jõudis, hoiti ära viie meetri kaugusel asuva elamu süttimine.

“Palamuse komando võimalikku sulgemisse suhtun ma loomulikult halvasti,” ütles Palamuse vallavanem Urmas Astel. “Seda enam, et meie oleme omalt poolt püüdnud päästjaid igati toetada: Palamuse komando tegutseb vallale kuuluvates ruumides ja nende põhiauto kuulub samuti vallale: saime selle kingitusena oma Rootsi sõpruskommuunilt. Kaks meile kuuluvat autot on ka teiste Jõgevamaa komandode käsutuses.

Kui Palamuse kandis tulekahju puhkeb, on kohalikul komandol ikkagi oma veerandtunnine edumaa Jõgeva ja Tabivere komando ees. Kohaliku komando puudumine võib teatud juhtudel väga valusalt kätte maksta.”

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus