Palamuse kogudusele jäi uus õpetaja valimata

EELK Palamuse kogudus on juba enam kui aasta tegutsenud ilma oma õpetajata. Üleeilsel koguduse nõukogu koosolekul oli küll päevakorras uue õpetaja valimine, ent paraku ei saanud kumbki kandidaat nõukogu liikmetelt piisavalt hääli.

Palamuse kogudus jäi mäletatavasti õpetajata möödunud aastal, kui 2000. aastast seal ametis olnud Jaan Nuga lahkus ja Harju-Jaani kogudust teenima asus. Kohe pärast Jaan Nuga äraminekut õpetaja kohta vakantseks ei kuulutatud, sest polnud teada kedagi, kes sinna kandideerida sooviks. Tänavu suvel kerkis lõpuks silmapiirile võimalikke kandidaate ja algatatigi uue õpetaja valimise protsess.

6. juunil peeti koguduse nõukogu koosolek, millel osales ka Tartu praostkonna praost Ants Tooming. Pärast koosolekut esitas kogudus peapiiskopile palve kuulutada Palamuse õpetaja koht vakantseks. Tähtajaks, st 1. oktoobriks laekusid avaldused Jüri Pallolt ja Jaanus Klaasilt ning EELK peapiiskop Urmas Viilma tunnistas mõlemad ka sobivaks kandideerima. Jaanus Klaasile määrati proovijutluse ja koguduse liikmetega kohtumise ajaks 1. november, Jüri Pallole 8. november. 8. novembril pidid toimuma ka õpetaja valimised, ent vahepeal selgus, et Palamuse kirikuõpetaja kohale soovib kandideerida veel üks inimene. Seepärast pikendati kandideerimisaega 23. novembrini ja vastavalt sellele lükkusid edasi ka valimised.

Kui tähtaeg täis tiksus, selgus, et ühtki uut sooviavaldust pole siiski laekunud ja üleeile pärast esimese advendi jumalateenistust toimuski koguduse nõukogu koosolek, mida juhatas praost Ants Tooming. Paraku selgus, et kumbki kandidaat ei saanud piisavalt hääli, et valituks osutuda. Seega jätkab Palamuse kogudus oma õpetajata.

Senini on kogudus õnneks leidnud vaimulikke, kes pühapäevased ja pühadeaegsed teenistused läbi viivad. Kõige rohkem on teenistusi pidamas käinud Laiuse koguduse õpetaja Georg Glaase, ent kirikuliste ees on olnud ka paljud teised vaimulikud.

“Uute valimiste peale me praegu ei mõtle,” ütles Palamuse koguduse juhatuse esimees Arne Tegelmann. “Küll aga seisab meil ees hooldajaõpetaja vahetus. Jaan Nuga lahkumise järel määrati meie hooldajaõpetajaks toonane Tartu praostkonna praost Joel Luhamets. Nüüdseks on temast saanud EELK piiskop ja ta avaldas soovi Palamuse koguduse hooldajaõpetaja kohustustest vabaneda. Kes uueks hooldajaõpetajaks määratakse, pole veel teada.”

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus