Palamuse kihelkonnakoolimuuseum suleb pooleteiseks aastaks oma uksed

Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseum suleb tuleva aasta alguses oma uksed ning seda tervelt pooleteiseks aastaks, sest muuseumile koduks olevas vanas kihelkonnakoolihoones algavad rekonstrueerimistööd. Kihelkonnakooli kõrvale hakkab aga samal ajal kerkima uus külastuskeskus.


Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi arendusprojekt on üks neljast Jõgevamaalt esitatud projektist, mis saavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kaudu toetust piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusskeemi alusel. Palamuse muuseum on neljast Jõgevamaa taotlejast kõige suurema, 1,4 miljoni euro suuruse toetuse saaja. Kõnealusesse skeemi sai esitada vaid taotlusi, mille objekt ja tegevused sisalduvad piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavades, raha tuleb aga Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Palamuse muuseumi arendusprojekt näeb, nagu öeldud, ette vana muuseumihoone rekonstrueerimist ja selle kõrvale, kunagise leerimaja asupaika, uue külastuskeskuse rajamist.

“Tulevikus hakkabki muuseumi ekspositsioon, töötajate tööruumid ja fond paiknema uues külastuskeskuses, vana kihekonnakooli hoonet saame aga hakata näitama sellisel kujul, nagu see Oskar Lutsu kooliajal oli,” ütles Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi direktor Arne Tegelmann. “Praegu saab küll näiteks näha Lutsu-aegset klassituba, õpetaja Lauri tuba ja poiste magamistuba, aga köstri eluruumidel on enamasti teine funktsioon.”

Uude külastuskeskusesse tulevad ka õppeklassid ja kohvik. Keldrisse on plaanis rajada veel töötoad, kus saab õppida vana mööbli remontimist, vanade raamatute korrastamist ja muud huvitavat. Uue külastuskeskuse ekspositsioon hakkab kõnelema eesti kooliajaloost rõhuga kihelkonnakoolidel, kirjanik Oskar Lutsust ja tema filmimehest vennast Theodor Lutsust, Oskar Lutsu “Kevade” tegelaste prototüüpidest jms.

Uues külastuskeskuses saab hakata pakkuma uusi programme ja korraldada ka põnevaid ringkäike fondis: senini pole külastajad ju teadnudki, mida põnevat muuseumi kogudes leidub.

EAS toetab vana kihelkonnakoolihoone rekonstrueerimist ja uue külastuskeskuse rajamist 1 397 885 euroga, kogu arendusprojekti maksumus on aga 2 119 000 eurot (sisaldab käibemaksu). 367 949 euroga kaasrahastab projekti kultuuriministeerium.

Uus ja vana

Uue külastuskeskuse ehitusprojekt on valminud büroos Koko Arhitektid. Nii mõnigi on avaldanud arvamust, et vana kihelkonnakooli kõrval mõjub uus hoone liiga modernsena, ent muuseumidirektor seda arvamust ei jaga.

“Minu arvates sobivad uus ja vana omavahel päris kenasti,” ütles Arne Tegelmann. “Vana leerimaja koopiat me ei saanud siia ju ometigi teha. Praegu on ju ikka juba 21. sajand. Külastuskeskuse hoonet justkui pooleks jagavat astmestikku ja välilava saab kasutada väliürituste puhul. Palamuse on rikka kultuurilooga koht ja siin on alati palju kultuurisündmusi toimunud, eriti suvel. Muuseumi õu annab selleks tulevikus hoopis paremad võimalused.”

Arne Tegelmanni sõnul on tulevikus, kui kaks maja korraga lahti, muuseumil kindlasti töötajaid juurde vaja. Tõsi, praegu on riigisektoris küll koondamine aktuaalsem teema, aga muuseum loodab siiski selles osas kultuuriministeeriumi abile.

Külastajate hulga väga järsku suurenemist muuseum seoses uus külastuskeskuse valmimisega ei prognoosi, sest teatud piirid seab ette juba Eesti elanike arv. Teatav realistlik tõusuprognoos on siiski tehtud ning selle kohaselt peaks praeguse tavalise 14-15 tuhande külastaja asemel 2019. aastal muuseumi väisama 23 000 inimest, 2022. aastaks peaks aga huviliste arv kasvama 35 tuhandeni.

“Ilmselt tuleb meil tõsta ka muuseumipileti hinda, aga selle eest saab vaadata ka palju rohkem kui senini,” kinnitas Arne Tegelmann.

Vaja asenduspindu

Palamuse kihelkonnakoolimuuseum on ka varem korra oma arendusprojektile EAS-i kaudu euroraha taotlenud, ent siis oli vastus eitav. Nüüd tuli positiivne lahendus.

“Hakkasime uue külastuskeskuse rajamist ette valmistama juba 2006. aastal, kui tellisime OÜ-lt InterAct Projektid & Koolitus projektile teostatavus- ja tasuvusanalüüsi. Nüüd siis on kümme aastat jõupingutusi vilja kandnud ja võime ehitama hakata,” rõõmustas Arne Tegelmann. “Olen tänulik nii oma maja töötajatele, kes projektikirjutajaid vajalike sisendandmetega varustasid, samuti maakondliku objektide pingerea koostamist koordineerinud Katrin Rajamäele ja endisele Palamuse vallavanemale Urmas Astelile, tänu kellele meie projekt üldse maakondlikku pingeritta pääses. Üldiselt esitati sinna ju munitsipaalobjekte, meie oleme aga riigimuuseum.”

2017. aasta alguses tähistatakse “vana moodi” kihelkonnakoolimuuseumis veel pidulikult ära Oskar Lutsu 130. sünniaastapäev ja muuseumi avamise 30. aastapäev ning seejärel panebki muuseum ilmselt uksed kinni. Juba sel sügisel hakkab muuseumirahvas aga oma fondi ajutisele pinnale kolimiseks ette valmistama. Nii fondi mahutamiseks vajalike ruumide kui ka muuseumirahvale ajutiste tööruumide leidmine ei saa olema lihtne.

“Ehkki muuseum jääb päris pikaks ajaks külastajatele suletuks, ei tähenda see, et inimestel midagi teha ei oleks. Kes hakkab ette valmistama uut ekspositsiooni, kes uusi programme. Hakkame käima ka messidel muuseumi tulevikuplaane tutvustamas,” selgitas Arne Tegelmann. “Kui me oma arendusprojekti jaoks euroraha poleks saanud, siis oleksid need teostamata jäänud, sest kultuuriministeeriumil poleks sellist raha kusagilt võtta olnud.”

Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi uus kompleks tahetakse tema sõnul avada 21. juunil 2018.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus