Palamuse kandi rahvas tegi Jõgeva vallajuhtidele ettepanekuid

Teisipäeval toimus Palamuse teenuskeskuses piirkonna külade elanike kohtumine Jõgeva vallavanem Aare Olgo ja abivallavanemate Mati Kepi, Arvo Sakjase ja Viktor Svjatõševiga. Piirkonna elanikud tegid vallajuhtidele väärt ettepanekuid.


Mõttevahetusele olid oodatud Palamuse aleviku, Vanavälja, Toovere, Imukvere, Ronivere, Varbevere, Järvepera, Änkküla, Raadivere, Eerikvere, Süvalepa, Kudina, Rahivere ja Vaidavere külade elanikud ja teisedki asjahuvilised. Ennekõike huvitusid koosolijad teeolude, heakorra ja paikade üldilmega seotud teemadest. Juttu oli ka Palamuse raamatukogu võimalikust uuest asukohast, piirkonna tulevikust ning lasteaia Nukitsamees uue hoone mõjust Palamuse käekäigule.

Vallavanem Aare Olgo päris mõttevahetusele tulnutelt, mida on Palamuse piirkonnale toonud haldusreform ja nüüdne kuulumine Jõgeva valla koosseisu.

Jõulukaunistused kogu vallale?

„Mina helistasin omavalitsusse ja meie küla sai sildi. Ka teed olid eelmisel talvel ilusti lahti aetud,” ütles Merike Mägi Rahiverest. Olgo märkis, et teede korrashoidmise soovist on võimalik helistada vastavale telefonile, kuid üsna mõistlik on ka teed lükkava traktoristiga otse kokku leppida.

Ettevõtja ja Jõgeva vallavolikogu liige Terje Rudissaar küsis, et kui Jõgeva linna paigaldatakse jõulukaunistused, siis kas neid ei võiks üles seada kogu vallas? Omavalitsusjuhtide sõnul on kogu valla kaunistamine jõuludeks majanduslikult praegu keeruline. Abivallavanem Arvo Sakjas aga soovitas, et Jõgeva vallas korraldatakse nii heakorra kui ka jõulukaunistuste konkursse, kust on võimalik osa võtta erinevate paikade inimestel.

Palamuse lasteaia Nukitsamees direktor Marika Merusk muretses selle üle, et Luualt kuni Ehavereni ehitatud teel lõppes mustkate paarkümmend meetrit enne Ehavere silda. „See on küsimus maanteeametile,” ütles abivallavanem Mati Kepp. Küsimusi esitati mitme teisegi tee korrashoiu kohta. Nagu selgus, sõltuvad lahendused siin samuti valla ja maanteeameti koostööst, vahel ka kokkulepetest eravalduste omanikega.

Ettevõtja Christoph Hamkens juhtis tähelepanu sellele, et Palamuse ja Kuremaa on küll atraktiivsed ja populaarsed turismipiirkonnad, kuid seal riivavad silma mõnedki hooletusse jäetud ja viletsa väljanägemisega hooned. Vallajuhid selgitasid, et igale sellisele hoonele tuleb läheneda eraldi ja paljugi sõltub kokkuleppest hoone omanikuga.

Aasta on toonud optimismi

Marika Merusk märkis, et Palamuse uus lasteaiahoone on aidanud paikonnas turismi veelgi jõudsamaks muuta.

„Meie lasteaias käib külalisi erinevatest Eesti lasteaedadest. Sellistel tutvumiskäikudel minnakse tavaliselt vaatama ka Palamuse Oskar Lutsu kihelkonnakoolimuuseumit, nii et teeme selles osas koostööd.”

Kohtumisel arutati, kas Palamuse raamatukogu võiks korterelamute piirkonnast üle tuua alevi keskusesse, kus leiduksid ehk avaramad ruumid ja paremad võimalused ürituste korraldamiseks.

Jutud Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumist kasvasid üle haridustemaatika avaramaks käsitluseks. Kui kostis arvamus, et Eestis on vähe kutsekooli õppima minejaid, ütles Terje Rudissaar, et õigem olekski lõpetada enne gümnaasium, saada vastav küpsus ja siis minna alles elukutset õppima või kõrgharidust omandama.

Vallavanem Aare Olgo märkis arutelu kokkuvõtteks rahulolevalt, et kohtumisele kogunesid erinevatest Palamuse kandi paikadest mõtteerksad ja vastutustundelised inimesed, kes valutavad südant oma kodupaiga ja kogukonna käekäigu eest.

„Rõõm on täheldada sedagi, et võrreldes suure Jõgeva valla esimese aastaga, on inimestesse optimismi ja positiivset mõtlemist juurde tulnud.”

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus