Palamuse ja Vaivara laste ühislaager

Lapsevanemate soovidele vastu tulles sai moodustatud lisaks suurematele lastele ka väiksemate rühm, kus osalesid 6-7-aastased kaasa lüüa said.

“Peale selle uuenduse oli soov  kaasata Palamuse lastelaagrisse ka vene rahvusest lapsi. Tegime Narva linnavalitsusele vastava ettepaneku. Huvi oli suur, kuid kahjuks ei leidnud Narva linnavalitsus selleks oma eelarvest raha ja nii jäid Narva lapsed meile tulemata,” rääkis Palamuse lasteaia juhataja Marika Merusk. Laagritöös osalesid kümme vene rahvusest last Vaivara vallast Ida-Virumaalt. Vaivara laste kaasamine oli vallavanem Urmas Asteli idee ja ettepanek.

Laagrilised elasid peredes. “Eesti peredes said vene lapsed rohkem eesti keeles suhelda ning ka pereelu näha. Ühiselamus elades oleksid nad  omavahel vene keeles rääkinud,” lausus Merusk.

“On näha, et lapsed suhtlevad aktiivselt nii päeval laagritöös kui ka vabal ajal alevikus külalastega. Vene lapsed on viie päevaga tõepoolest integreerunud,” kostis Palamuse Gümnaasiumi loovtegevuse õpetaja Sirje Kiis.

Vaivara lastega oli kaasas Sinimäe Põhikooli vene osakonna algklasside õpetaja Tamara Krõlova, kelle sõnul olid lapsed laagriga väga rahul. “Neile meeldisid pakutud tegevused: tegutsemine klaasikojas, nahkehistöö, ekskursioon Elistvere loomaparki ja matk Endla rappa,” rääkis õpetaja.

Vene lapsed on huvitatud eesti keele õppimisest. “Ma märkasin, et hakkasin eesti keeles mõtlema. Ma ei arvanudki, et ma suudan nii palju eesti keeles rääkida,” oli 15-aastane Marta Tarakanovskaja Sinimäe Põhikoolist isegi oma edusammude üle imestunud.

Keeleõpe toimus aktiivmeetodil, läbi mängu. Vene lastele õpetas eesti keelt Lohusuu Põhikooli vene osakonna eesti keele õpetaja Evelyn Merusk. Palamuse lastele õpetas samal ajal inglise keelt õpetaja Merli Jallakas Tartu Tamme Gümnaasiumist.

“Me ei sunni lapsi keset suve koolipinki istuma, kõik käib läbi mängu ja lusti,? sõnas Sirje Kiis.

Ka töötegemine kuulus laagri päevakavasse. Hommikul vara käisid lapsed Nuudi talu maasikapõllul Roniveres tööd tegemas ning taskuraha teenimas. Talu perenaine Kai Puusepp kiitis lapsi, kes olid hästi usinad ning püstitasid tõelisi korjerekordeid.

Laagris pandi rõhku ka laste loovuse arendamisele. Juba kolmandat aastat teevad lapsed klaasitööd Ene Luik-Mudisti juhendamisel. Õpetaja Ivar Jürimäe käe all tegeldakse puutööga ning tänavu ka nahatööga, mida juhendas nahakunstnik Mariana Jürimäe. Populaarseim tegevus laste seas oli aga kokandus õpetaja Eha Kuuskmäe juhendamisel. Iga rühm sai ühel päeval valmistada mitmekäigulise lõunasöögi.

BIRGIT KASTEPÕLD

blog comments powered by Disqus