Palamuse ja Kaarepere korterelamud hakkavad tarbima maasoojust

Kui kõik plaanipäraselt läheb, hakatakse Palamuse aleviku ja Kaarepere küla korterelamuid tänavusest sügisest kütma maaküttesüsteemi abil. Süsteem ehitatakse välja vallavalitsuse eestvõttel ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusel, ent üsna suure rahalise panuse peavad ettevõtmisse andma ka korteriomanikud. Vastutasuks on neil tulevikus loota senisest oluliselt väiksemaid küttekulusid.

Kahe asula kortermajade maaküttele üleviimist on Palamuse vallavanema Urmas Asteli sõnul ette valmistatud juba kaks aastat. Omajagu võtsid aega nii asjast huvitatud majade välja selgitamine, ehitajate leidmine kui ka läbirääkimised KIKiga toetuse saamise asjus. Paar nädalat tagasi sai mõlemaid pooli rahuldavaks vormitud leping allkirjad ning praegu tegelevad kortermajade maaküttesüsteemi projekteerimis- ja ehitushanke võitnud firmad rajatiste projekteerimisega.

“Kaareperes maaküttesüsteemi rajama hakkav OÜ Movek Grupp lööb kopa maasse ilmselt kahe nädala pärast,” ütles Palamuse vallavalitsuse ehitusspetsialist Andres Haagen. Selleks ajaks peaks neil olema projekt valmis ja kooskõlastatud ning vajalikud ekspertiisid läbinud. Palamusel hakkab maaküttesüsteemi ehitama OÜ PG Ehitus, ent millal nad töödega alustavad, pole veel teada.”

Palamusel paigaldatakse maaküttetorustik 2,3 hektari, Kaareperes 2,4 hektari suurusele maa-alale. Valdavalt on see juba praegu vallale kuuluv maa, Palamusel tuleb ainult üks väike tükike eraomanikult juurde osta. Kummaski asulas hakkab maaküttesüsteem soojusega varustama seitset hoonet: Palamusel kuut kortermaja ja OÜ Paunvere Agro kontorit, Kaareperes kuut kortermaja ja Palamuse valla lasteaia “Nukitsamees” Kaarepere rühma maja. Mõlemas asulas on kortermaju tegelikult rohkem.

Maksta aega viis aastat

“Maaküttesüsteemiga kedagi liituma ei sunnitud. Ehitame selle välja ainult neile, kes seda soovivad,” ütles vallavanem. Ülejäänud majad peavad leidma endale ise lahenduse. Või õigemini on nad selle enamasti juba leidnud. Maaküttevariandile hakkasimegi mõtlema sellepärast, et osa maju olid üldisest keskküttesüsteemist lahkunud ning allesjäänutele hakkasid küttekulud üle jõu käima.”

Mõistagi soodustas maaküttele ülemineku kasuks otsustamist ka võimalus sedasorti ettevõtmisele KIKilt toetust saada. KIK maksab kinni 49 protsenti kummagi asula maaküttesüsteemi maksumusest, ülejäänud kulud jäävad tarbijate, st enamjaolt korteriomanike kanda. Palamuse korteriomanikel tuleb tasuda 45 ja Kaarepere korteriomanikel 38 eurot elamispinna iga ruutmeetri kohta.

“Kes kogu summat kohe maksta ei soovi või ei suuda, saab seda teha viie aasta jooksul,” ütles Urmas Astel.

Palamuse 448,7 kW koguvõimsusega maaküttesüsteem läheb maksma 410 583 eurot ja Kaarepere 369 kW koguvõimsusega maaküttesüsteem 376 305 eurot. Maakütte puhul tulebki selle rajamiseks päris suuri kulutusi teha, ent üldjuhul tasuvad need end üsna pea ära.

Tulevikus kallinevad igasugused kütused,” ütles Urmas Astel. “Maaküttega majade elanikud võivad aga kindlad olla, et nende kütteviis jääb üheks odavamatest. Hinnanguliselt on maaküte kaks-kolm korda odavam kui otse elektriga kütmine.”

Soodsamaks teeb maakütte ka asjaolu, et selle kütmisviisi puhul pole maa-aluses torustikus soojakadusid,” lisas Andres Haagen.

Majavälises torustikus liigub tema sõnul ainult see vedelik, mille abil maapinnast soojust ära võetakse, selle temperatuur ei ole aga kuigi kõrge.

Sügiseks valmis

Urmas Asteli sõnul haldab maaküttesüsteemi vähemalt esimese viie aasta jooksul Palamuse vald. Hiljem usaldatakse see töö ilmselt vastavale mittetulundusühingule või tulundusühistule. Või siis võtab üks soojust tarbivatest majadest süsteemi käigushoidmisega seotud asjatoimetused enda peale. Palamuse valla senised kogemused näitavad, et maaküttesüsteem peaks olema üsna töökindel.

Vallamajas on maaküte toiminud üle kolme aasta ja peale kord aastas tehtavate korraliste hooldustööde pole midagi muud vaja olnud,” ütles Andres Haagen. “Palamuse gümnaasiumi maaküttesüsteem, mis valmis möödunud sügiseks, vajas aga päris pikka sissetöötamisperioodi, ent kütteperioodi viimasel paaril-kolmel kuul toimis see juba nii, nagu vaja.”

Lepingu järgi peavad maaküttesüsteemid tänavuse aasta 30. septembriks valmis ja töökorras olema. Stardivalmis hoitakse aga igaks juhuks ka senini toiminud gaasikatlamajad. Need pannakse tööle juhul, kui maaküttesüsteem kohe alguses täie võimsusega ei käivitu või kui juba septembris ootamatult väga külmaks läheb.

Kui Palamusel ei peaks maaküttesüsteemi rajamine kellegi elu suurt segama, siis Kaareperes kasutasid mõned inimesed osa sellest maa-alast, mis nüüd maaküttetorustiku alla läheb, aedvilja kasvatamiseks.

Kui torustik paigaldatud, võivad inimesed oma peenramaatükid soovi korral tagasi saada,” ütles Urmas Astel.

Maaküttetorustiku paigaldamist ootab pikisilmi ka Kaarepere külaselts, kellel on ammu plaanis Leader-programmist saadava raha eest mänguväljakut ehitama hakata. Senini polnud neil aga mõtet tööd alustada, sest ka mänguväljaku jaoks mõeldud maatüki alla lähevad küttetorud.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus