Palamuse esimeseks eelistuseks Tartu suund

Palamuse vallavolikogu esimees Rait Persidski lausus, et ametlik ettepanek läbirääkimiste alustamiseks on Palamuse vallale tulnud Torma vallalt. Mitteametlikku infot, et soovitakse Palamuse vallaga läbi rääkida, on laekunud ka teistelt valdadelt.

Rait Persidski sõnul on nende esimeseks eelistuseks Tartu suund ja teiseks Jõgeva suund. Palamuse vald asub geograafiliselt sellisel positsioonil, kus nad peavad kõigepealt tähelepanelikult jälgima, millistele partneritele nad ise sobivad. Haldusreformi teemat on Palamusel arutanud nii vallavolikogu liikmetega kui vallaelanikega. Nende arutelude põhjal on selgeks saanud, et Palamuse inimeste eelistus maakondliku kuuluvuse osas oleks Tartumaa. Kui Palamuse valla elanik ütleb, et läheb linna asju ajama, siis peab ta silmas eelkõige Tartut. Lõuna suunas hoidmine tähendab Palamuse valla jaoks pigem seda, et nad vaatavad Tabivere vallast kaugemale. Lisaks Tabiverele võiks kaasata ka Tartu valda, Saare valda, Vara valda.

Persidski kinnitas, et Tartu vallas saadakse väga hästi aru, et nende omavalitsus on liitumisel väga ihaldatud partner ning seal nähakse tulevast võimalikku omavalitsust veelgi suuremana, kui Laeva, Puhja ja Tähtvere valla lisandumisel võiks moodustuda.

Palamuse vallavolikogu esimehe sõnul on talle jäänud mulje, et nii Jõgeva kui Torma valla esindajad on valmis Palamuse valla esindajatega haldusreformi teemal läbi rääkima. Jõgeva pool tähendaks Palamuse valla jaoks plaani B käikuminekut.

Kõige viimase variandina sooviks Palamuse vald näha nelikut, kuhu kuuluksid Palamuse, Tabivere, Pala ja Saare vald. Rait Persidski sõnul on nii majanduslikult, kultuuriliselt kui struktuurselt kõigi ülejäänud kolme valla olukord kehvem kui Palamusel. Lihtsalt elanike arvu taga ajamine ei anna tema hinnangul kogukondadele midagi juurde. Rait Persidski usub, et tõeline massiefekt tekib omavalitsuste ühinemisel siis, kui elanike arv algab 15 000.

Palamuse vallavolikogu koguneb istungile 24. märtsil ja siis otsutavad volikogu liikmed, kellele tehakse ettepanek liitumisläbirääkimisi alustada.

blog comments powered by Disqus