Palal tunnustati tublimaid kooliõpilasi

Reedel korraldas Pala vallavanem Jozsef Weinrauch vastuvõtu Anna Haava nimelise Pala Kooli kõikide klasside õppeedukuselt parematele ja eeskujuliku käitumisega õpilastele ning mitmetel konkurssidel ja võistlustel silma paistnutele.

Kooli õppealajuhataja Mairi Mandeli sõnul osales tunnustamissündmusel 29 õpilast. “Algklassidest said kutse vastuvõtule vaid “viielised”, põhikooli keskmise ja vanema astme õpilastel võisid olla ka mõned “neljad”. Samuti olid kutsutute hulgas mitmetel võistlustel ja konkurssidel häid tulemusi saanud õppurid,” lisas ta.

“Te olete parim osa meie koduvalla hariduselus. Igaüks teist on omanäoliselt vahva ja kordumatu. Teid ühendab aga soov hästi õppida, eelduseks püüdlikkus ja kohusetunne, usutavasti aga kõige rohkem sisemine vajadus ümbritsevat maailma sügavuti tundma õppida, selle saladusi avastada, et selle pagasiga elus edasi minna ja üha uute eesmärkide poole liikuda,” toonitas vallavanem. Vald kinkis vastuvõtule kutsututele raamatud.

Vastuvõtte edukamatele õppuritele hakati Palal korraldama kuus aastat tagasi.

JAAN LUKAS 

blog comments powered by Disqus