Palal avatakse ökopaisjärv

Homme saab Pala vallas teoks üks ammuoodatud sündmus: Pala külas avatakse ökopaisjärv. Paisjärve avamisel linti ei lõigata ja pudelit ka vastu paisjärve kaldal olevat kivi puruks ei lööda. Kuidas avamistseremoonia välja näeb, saavad teada kõik need, kes ise avamisele kohale lähevad.

Pala Spordiklubi juhatuse liikme Kalev Karu sõnul on ökopaisjärv rajatud selliselt, et seal leidub nii sügavamaid kui madalamaid kohti. Madalamatesse kohtadesse kasvavad veetaimed, mis aitavad järvevett puhtana hoida. Kohas, kuhu ökopaisjärv rajati, asus varem maaparandusala peakraav. Seal on  palju veesooni, mistõttu polnud see haritav ka pärast maaparandustööde tegemist. Praeguse ökopaisjärve põhjas on vett pidavad savikihid, mille peal oli lagunemata turvas. Kogu org, kuhu ökopaisjärv rajati, on rohkete allikatega ning järve suubuvad ka maaparandusest alles jäänud dreenid, mille kaudu sinna puhast vett juurde voolab.

Kalev Karu sõnul taotleti ökopaisjärve rajamiseks raha PRIA kaudu ning selle ettevõtmise maksumuseks kujunes umbes 100  00 eurot. Ökopaisjärve pindala on 1,4 hektarit, millest põhi veepeegli suuruseks on 1,2 hektarit ning settebasseini suuruseks, kus kasvab ohtralt veetaimi on 0,2 hektarit. Kalev Karu lausus, et kohalikele on olulisim, et järves saab ujuda. Olgugi, et ökopaisjärv asub üsna Peipsi järve lähedal, polnud seal siiani  korralikku rannaala. Liivane rannaala on juba olemas, riietuskabiinid ja muu vajalik kavatsetakse paigaldada järgmiseks suvitushooajaks. Ka parkla on sealsamas kõrval olemas. Homme on kõik ökopaisjärve valmimisele kaasa aidanud inimesed, kohalikud elanikud ning kaugemalt tulnud huvilisedki oodatud Palale ökopaisjärve avamisele.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus