Palal arutati omavalitsusliidu tegevuskava

Eile Palal peetud koosolekul arutas Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatus, missuguseid teemasid peaks kajastama omavalitsusliidu tegevuskava. Ühe olulisema valdkonnana peeti vajalikuks käsitleda selles programmis haridusega seonduvat.

Praeguseks valminud Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu tegevuskava üks koostajaid, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhataja Katrin Rajamäe märkis, et igati vajalikus peeti kavas haridusteema käsitlemist. “Lepiti kokku, et on vajalik tegelda käitumishäirete ja ettevalmistatud õppekava põhjal õppivate lastega, täiskasvanute õpetamisega ja täiskasvanute keskkooli edasise arendamisega, õpilastranspordi teemaga ja huvihariduse edendamisega,” ütles Rajamäe.

“Juhatuse koosolekul olid kõneaineks omavalitsusliidu tegevuskavaga seonduvad kõige olulisemad teemad. Mõttevahetused tegevuskava lõpliku variandi üle jätkuvad ka edaspidi,” ütles Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Ants Orgulas Omavalitsusliidu juhatuse koosolekul osales ka Jõgeva maavalitsuse maasekretär Epp Mitt, kes andis ülevaate Riigikogu valimiste läbiviimisest. Tema sõnul moodustatakse Jõgevamaal 27jaoskonnakomisjoni. “Suurt tähelepanu pööratakse ka komisjoni esimeeste ja liikmete koolitusele ja nende varustamisele vajalike tehniliste vahenditega,” ütles Mitt.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus