Pala vallavanema umbusaldamine kukkus läbi

 

Kolmapäeval peetud  istungil ei toetanud Pala vallavolikogu liikmed  vallavanem Jozsef Weinrauchi umbusaldamist, mille olid algatanud  neli volikoguliiget seoses sellega, et omavalitsusjuht rikkus tänavu 31. märtsil liikluseeskirja.

Jozsef  Weinrauchi vastu umbusalduse algatanud Pala vallavolikogu liikmed Raivo Vadi, Ülle Veider, Taavi Pirk ja Priit Kaljund ise istungil ei osalenud. Oma puudumisest olid  volikogu esimeest Ene Toomi eelnevalt teavitanud Raivo Vadi  ja Ülle Veider. Pirgi ja Kaljundi mitteilmumise põhjus polnud volikogule teada.

Et umbusaldajad olid oma seisukohti selgitanud eelmisel istungil, mil vastav avaldus esitati, otsustas volikogu, et nüüd kannab päevakorrapunkti ette volikogu esimees Ene Toom. Vallavanem Jozsef Weinrauch ütles selgituses volikogu liikmetele, et ta  ületas 31. märtsil Puurmani – Tabivere teel sõites kiirust. “Täpsemalt – sõitsin suurema kiirusega, kui lubasid teeolud. Politseipatrull pidas mu ametiauto kinni ja tuvastas rikkumise, mille eest sain rahatrahvi. Olen oma teo üle järele mõelnud ja kahetsenud ja luban edaspidi olla seadusekuulekas liikleja.  Politseitöötajad lubasid mul pärast ekspertiisi ise autot edasi juhtida. Joobes juhti poleks  rooli lubatud,” märkis ta.

Veel on umbusaldajad vallavanemale ette heitnud, et ta volikogule juhtunust ei rääkinud. “Teavitasin  sellest volikogu esimeest Ene Toomi ja tema kaudu jõudis info teiste volikogu liikmeteni,” väitis Weinrauch.

Istungil läbi viidud avalikul hääletusel olid volikogu üheksast liikmest viis vallavanema umbusaldamise vastu.

“Võtsime arvesse, et vallavanem rikkus liikluseeskirja esimest korda ja kahetses tehtut, samuti seda, et senini on ta edukalt paikkonna probleemide lahendamisega toime tulnud. Kahju, et umbusalduse esitanud volikogu liikmed ei leidnud aega istungile tulla, mistõttu jäi ära usutavasti huvitav diskussioon,” ütles volikogu esimees Ene Toom.

JAAN LUKAS    

blog comments powered by Disqus