Pala vallas loodi tuletõrjeselts

Pala vallas on moodustatud mittetulundusühing Pala Tuletõrje Selts, mille põhikiri kinnitati möödunud nädalal peetud vallavolikogu istungil.

Varem rahastas riik Pala vallas tegutseva päästeteenistuja Olev Perametsa tööd. „Seoses riigi raha nappimisega tekkis vajadus moodustada õnnetuskollete likvideerimiseks ja ärahoidmiseks MTÜ Pala Tuletõrje Selts, mis loodab heale koostööle riikliku päästeteenistusega,” ütles vallavolikogu esimees Taavi Pirk.

„Meie valla päästjale  Olev Perametsale on piisavalt tööd jätkunud, näiteks möödunud aastal käis ta 22 sündmuskohal. Mittetulundusühingus hakkab lisaks temale tööle veel  kolm pritsimeest. Omad eelised on ka tuletõrjeautol GAZ 66, millega mõne kaugemas külasopis ja raskesti ligi pääsetava majani pääseb ehk kiireminigi kui moodsa päästeautoga,” kinnitas ta.

„Pala Tuletõrje Seltsi loomine on tänuväärne ettevõtmine, mis tõestab omavalitsuse tõsist suhtumist  turvalisuse ja ohutuse tagamisse oma piirkonnas. Pala vallast võiksid eeskuju võtta teisedki piirkonnad,” märkis Lõuna-Eesti Päästekeskuse Jõgevamaa Päästeosakonna juhataja Jüri Alandi.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus