Pala vallas loodi kultuurkapitali sihtasutus

Möödunud teisipäeval toimunud istungil moodustas Pala vallavolikogu sihtasutuse Pala Kultuurkapital, mille eesmärgiks on kohaliku kultuuri-, hariduse- ja spordielu mitmekülgne toetamine.

Pala vallavanem Jozsef Weinrauchi sõnul eraldati valla eelarvest Pala Kultuurkapitali vahenditesse 20 000 krooni. Põhilised rahasummad laekuvad aga annetustest nii ettevõtetelt kui ka eraisikutelt. “Mõtteerkust ja tegutsemistahet on meie kodupaika alati jätkunud, kusjuures pidevalt võib täheldada aktiivsuse ja ühtlasi enesearendamise huvi suurenemist. Mõnedki korrad on vallavalitsuse poole pöördunud teadmishimulised noored, kes soovivad pärast põhikooli lõpetamist edasi õppida välisriikides. Omavalitsusel pole eelarvelise asutusena võimalust nende haridustee toetamiseks, küll aga saab seda suurepäraselt teha sihtasutuse Pala Kultuurkapital kaudu.”

Anna Haava nimelise Pala Kooli direktor Malle Weinrauch peab heatasemelise ja põhjaliku hariduse omandamisele kaasa aitamist igati tänuväärseks. “Praegugi õpivad mitmed meie kooli vilistlased välismaal. Pala Kultuurkapitali kaudu on kindlasti võimalus rahastada ka Anna Haavale pühendatud kultuurisündmusi, külapäevade korraldamist, seltsingute tegevust ja mitmeid teisigi kohalikku elu sisukamaks ja värvikamaks muutvaid ettevõtmisi,” ütles ta.

“Pala Kultuurkapital on loodud Pala valla arenguks ja spetsiaalselt siinsete inimeste ja organisatsioonide jaoks. Annetused sihtasutusele on aga oodatud mitte ainult koduvallast, vaid ka kaugemalt, sest loodetavasti jätkub Pala vallal missioonitundelisi sõpru paljudes piirkondades. Usutavasti aitab Pala Kultuurkapitali mitmekülgsele tutvustamisele märkimisväärselt kaasa ka selle viieliikmeline nõukogu, ” märkis vallavolikogu esimees Taavi Pirk.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus