Pala vald tahab ühineda Tartumaaga

Kolmapäeval Pala valla kultuurihuviliste uusaastapeol viibinud avaldasid toetust mõttele, et vald võiks Jõgevamaa asemel hoopis Tartumaa koosseisu kuuluda. Otsuse peab kõigepealt tegema Pala vallavolikogu.


Pala vallavanem Jozsef Weinrauch juhtis peol peetud kõnes tähelepanu Pala valla ajalehe detsembrinumbris ilmunud usutlusele vallavolikogu esimehe Ene Toomiga, kelle sõnul võiks Pala vald tulevikus kuuluda Tartumaa koosseisu. “Küsisin, mida mõtlevad sellest koosolijad. Positiivset suhtumist väljendati aplausiga,” ütles Weinrauch.

“Pala vald on ka ajalooliselt Tartumaale kuulunud. Sellise olukorra taastamine on erinevatel aegadel ikka rohkem või vähem päevakorras olnud ja käesoleval ajal taas kodanikualgatusel aktuaalseks muutunud,” rääkis vallavanem. 

Tõmbekeskus Tartu

Pala kultuurimaja direktor Margit Soieva lausus, et nii Jõgeva kui ka Tartu paiknevad Palalt viiekümne kilomeetri kagusel. “Tõmbekeskuseks on aga kujunenud Tartu, kus käiakse igasuguseid asju ajamas: kaubanduskeskustes, arsti vastuvõtul jne.”

Ka kultuurihuviliste Pala valla elanike uusaastapeol osalenud riigikogu liige Aivar Kokk ütles, et Pala valla tõmbekeskus on tahes-tahtmata Tartu. “Maakonnas tuleb alati vaadata tasakaalustatud arengut. Kui vahel mõni piirkond ära unustatakse, siis hakkab see otsima endale uusi võimalusi. Ma tean, et Tartu maakond ootabki juba Palat oma rüppe. Teine lahendus võiks aga tänapäeval kooruda Vooremaa geopargi ideest ning sellest võiks välja kasvada mõte moodustada Suur-Vooremaa, mis hõlmab nii Jõgeva- kui ka Tartumaa alasid,” ütles Kokk.

Sidemeid Tartumaaga on Pala vallal praegugi. “Naiskodukaitse Põhja-Tartumaa jaoskond kuulub Kaitseliidu Tartu maleva koosseisu. Selline valik on paljuski tingitud põhjusest, et meie “ristiisa” Udo Jõgi on selle maleva liige. Võinuksime ühineda ka Kaitseliidu Jõgeva malevaga, kuid Tartumaal märgati meid enne,” ütles jaoskonna aseesinaine Margit Soieva.

“Pala haldusliku tuleviku küsimuste otsustamisel on kõige olulisem kohalike elanike tahe,” ütles riigikogu liige Marika Tuus-Laul, kes samuti uusaastapeol viibis. 

Pikaajaline ühinemisprotsess

Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev märkis, et maavalitsusse pole Pala vallast laekunud avaldust sooviga ühineda Tartu maakonnaga. “Pala valla kui ühe väikevalla areng sõltub paljuski valla juhtkonna ja valitud volikogu liikmete eesmärgistatud tegevusest. Enamik maakonna valdu on väikevallad, mistõttu on oluline koostöö teiste omavalitsustega. Pala vald on viimasel ajal otsinud oma teed, mida mööda edasi liikuda. Lahkutud on Jõgevamaa Omavalitsuste Liidust ja maakonna tasandil on hääbumas omavaheline koostöö. Kõigest sellest on väga kahju,” ütles ta. “Kui Pala vallavolikogu teeb otsuse ühineda Tartu maakonnaga, siis tegevusjuhised on kirjas Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses. Protsess on pikaldane, vajab palju eeltööd ja kooskõlastusi,” lausus maavanem.

“Investeeringute saamine oleneb valla soovist, antud hetkel võimalusest tasuda omaosalust. Pala vald on saanud viimastel aastatel investeeringuteks riiklikke ja Euroopa Liidu vahendeid. Nimetaksin näiteks Anna Haava nimelise Pala Kooli renoveerimistöid,” ütles Svjatõšev.

Reedel külastas maavanem Pala valda, kus kohtumisel vallavanem Jozsef  Weinrauchiga oli kõne all võimalik liitumine Tartumaaga. “Vestlesime mitmetest valuküsimustest ja nende lahendamise võimalustest, võimalusest arendada Pala valda Jõgevamaa koosseisus, selleks vajalikust koostööst,” ütles Svjatõšev.

“Kui tulevikus Pala vald ka Tartumaa alla kuulub, ei välista see  koostööd ka Jõgevamaaga. Selles maakonnas on palju mõtteerksaid ja tegusaid inimesi, kellega koos on hea ühiseid ettevõtmisi algatada ja täide viia,” lausus kultuuritöötaja ja Naiskodukaitse edendaja Margit Soieva.

Maavanem Viktor Svjatõšev: “Pala vald on viimasel ajal otsinud oma teed, mida mööda edasi liikuda. Lahkutud on Jõgevamaa Omavalitsuste Liidust ja maakonna tasandil on hääbumas omavaheline koostöö.”

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus