Pala vald nüüdisajastab kooli vanema osa

Neljapäeval toimunud istungil võttis Pala vallavolikogu vastu tasakaalustatud eelarve, millesse kulusid ja tulusid on planeeritud 106 6592  eurot. Suurimaks investeeringuks on tänavu Pala vallas aga kulutused Anna Haava nimelise Pala Kooli vanema osa nüüdisajastamiseks.

Ehitustööde terviklik maksumus on ligi 400 000 eurot, millest põhilise osa eraldab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Valla osalus on 15 protsenti.

“Renoveerimise käigus uuendatakse klassitoad, küttesüsteemid ja välisfassaad. See on järjekordne etapp meie koolimaja uuendamiseks, mille vajalikkust kinnitab seegi, et Palal jätkub piisavalt õpilasi,” ütles Pala kooli direktor ja vallavolikogu liige Malle Weinrauch.

Istungil olid kohal kõik üheksa vallavolikogu liiget ja ühehäälselt toetati vallavalitsuse esitatud eelarveprojekti kinnitamist. Vallavanem Jozsef  Weinrauchi sõnul kaob seoses uue eelarvega vajadus vallavalitsuse ametnikke ja allasutuste töötajaid palgata puhkusele saata.

“Kahel viimasel aastal ehk majanduskriisi kõrgperioodil nõustusid valla kassast palka saavad inimesed mitmeid päevi tasustamata puhkusel olema. Nii tuldi raskel ajal omavalitsusele vastu, et raha ratsionaalsemalt kasutada saaks.  Uue eelarvega kaob aga  selle järele vajadus, loodame üksikisiku tulumaksu suuremale laekumisele ja ökonoomsemale majandamisele paljudes valdkondades. Eesmärk on väärtustada nende ligi seitsmekümne inimese tööd ja stimuleerida neid ka tulevikus valda tööle ja elama jääma. Praegustes majandusoludes on igal maapiirkonnas tegutseval elujõulisel ja positiivse eluhoiakuga inimesel lausa kullahind,” ütles omavalitsusjuht.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus