Pala vald loob traditsiooni

  

Pala vald on otsustanud kutsuda ellu uue traditsiooni – Peipsi-äärsete valdade tantsupeo. Laupäeval esimest korda peetud tantsupäeval osales üle 230 tantsija, sealhulgas olid võõrustajad välja pannud 12 rühma. Kodule pühendatud kavas oli nii laste kui ka noorte ja memmede esinemisi, sekka ka segarühmad ning külalised Soomest.

Pala lasteaia juhataja Tiina Karu tõi murule viimase rühma lapsed. Tegelikult läheb enamik neist sügisel juba kooli. Kahjuks ei saanud osaleda kõik16, sest osa oli koos vanematega puhkamas.

Tiina Karu pidas oluliseks laste soovi tantsida ja julgust tulla staadionile publiku ette. Seitse aastat Pala lasteaias lapsi tantsima õpetanud naine on näinud laste arengut ja utsitab kõiki liikuma.

„Lasteaias on rohkem aega õpetada, sest lapsed tuuakse hommikul ja viiakse alles õhtul. Nii on päeval rohkem aega tantsimisega tegeleda,“ lisas ta. 

Koostöö teiste omavalitsustega

Midagi ei tule iseenesest ega harjutamiseta. Ka lapsed näevad enne esinemisi tõsiselt vaeva. Tiina Karu julgustab  lapsevanemaid ja lapsi lasteaia ja kooli ajal kõiki pakutavaid võimalusi ära kasutama, sest hiljem on täiskasvanuna palju raskem õppida.

Pala kultuurijuht Margit Soieva ütles, et lisaks lasteaialastele oli koolist väljas algklasside rühm, 7.-9. klassi segarühm, võimlemisrühm. „Tantsutraditsioon on Pala vallas ja koolis aastakümneid au sees olnud,“ lisas ta.

Memmede rühmades tantsib naisi, kes oma lemmikharrastusega tegelenud üle 20 aasta. „Palal on tantsukultuuriga tõesti väga head lood,“ ütles Soieva. Tema sõnul on oluline tantsurõõm. „Seda tahame ka teistele pakkuda,“ rääkis ta.

Maavanem Aivar Kokk ütles tantsupeo lõpetamisel, et tema käed on juba valusaks plaksutatud, sest siinsed inimesed tantsivad alati väga hästi.

Pala valla eesmärk Peipsi-äärsete valdade tantsupidu korraldades on koostöö teiste valdadega, ärgitades inimesi koos tegutsema. 

Tantsijate kokkusaamine

Peipsi-äärsete valdade tantsupidu oligi esialgu mõeldud lähiümbruse tantsijate kokkusaamiseks. Ürituse ühe korraldaja, Pala Põhikooli direktori Malle Weinrauchi sõnul tahaksid nad natuke Peipsi äärt ergutada ja elu käima panna.

Nii koolinoorte kui ka täiskasvanute tantsupidudele läheb Palalt alati mitu tantsurühma.

Järgmise aasta 6. juunil aga toimub Jõgevamaal nelja Peipsi-äärse maakonna laulu- ja tantsupidu.

Kahe aasta pärast tuleb aga Palal jälle Peipsi-äärsete valdade teine tantsupidu, loodetavasti saab sellel osalejaid olla poole rohkem kui tänavu. „Kõik Pala vallas algatatu on muutunud traditsiooniks,“ märkis vallavanem Jozsef Weinrauch.

HELVE LAASIK

 

 

 

blog comments powered by Disqus