Pala vald läheb kohtusse

Pala vallavolikogu otsustas ühehäälselt esitada riigikohtule taotluse tagada põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus ja tunnistada haldusreformi seaduses sisalduvad vastavat valdkonda käsitlevad peatükid ja paragrahvid põhiseadusevastasuse tõttu kehtetuks.

Otsuse vastuvõtmisel tugines tugines Pala vallavolikogu advokaadibüroo Varul õigusliku arvamuse kokkuvõttele, milles väljendatakse seisukohta, et haldusreformi seadusega ette nähtud omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteerium 5000 elanikku on vastuolus põhiseadusega. “Tegemist on üksnes haldusreformi territoriaalse poolega ning reformi sisuline aspekt – kohalike omavalitsuste osutavate avalike teenuste piiritlemine ja nende kvaliteedi reguleerimine täpsustub alles reformi teises etapis, mistõttu pole võimalik hinnata, kas omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteerium täidab oma eesmärki või mitte,” märkis Pala vallavanem Jozsef Weinrauch.

“Koos Pala vallaga on sarnastel põhjustel riigikohtusse pöördunud ka Luunja, Kambja, Ülenurme ja Nõo vald Tartumaalt ning Rakke vald Lääne-Virumaalt, pöördumist kavandavad mõned omavalitsused veel,” ütles Weinrauch.

“Omavalitsuste sundliitmine võib kaasa tuua maapiirkondades veelgi suurema töökohtade vähenemise ja avaliku teenuse viimise kodupaigast kaugemale. Paikkondade jätkusuutlikkuse tagamiseks peab aga motiveerima inimesi ja eriti noori maal elama,” märkis vallavolikogu liige Pala kooli direktor Malle Weinrauch.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus