Pala vald astus Jõgevamaa Omavalitsuste Liidust välja

 

Teisipäevasel koosolekul otsustas Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu volikogu liidust välja arvata Pala valla, võttes aluseks Pala vallavolikogu otsuse. Maakonna omavalitsuste liidu volikogu tegi liidu juhatusele ülesandeks töötada Pala valla jaoks välja ühistegevuses ja ühisüritustel osalemise kord.

Pala vallavanem Jozsef  Weinrauch märkis, et vallavolikogu  arutas  pärast sügisesi valimisi põhjalikult, kas Pala vallal on vajalik omavalitsusliidu töös osaleda. Otsustati organisatsioonist välja astuda, sest see ei vasta enam Pala valla ootustele ja vajadustele.

“Praeguses kiiresti muutuvas maailmas on omavalitsusliidu tööpõhimõtted ajale jalgu jäänud ja liit vajab hädasti reformimist ning loomulikult sellist reformimist, mille tulemused rahuldaksid iga valda ja linna. Pala vald leidis, et praegused põhimõtted ei sobi, ja 2013. aasta 21. novembril otsustas Pala vallavolikogu omavalitsusliidust  välja astuda. Kaheksast  istungil osalenud volikogu liikmest hääletas otsuse poolt seitse ja üks oli erapooletu,” rääkis Weinrauch.

Üleeilsel Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu koosolekul tegi liidu volikogu juhatusele ülesandeks töötada Pala valla jaoks välja ühistegevuses ja ühisüritustel osalemise kord. Muu hulgas on tarvis mõelda, kuidas Pala vald võtab osa nende ettevõtmiste rahastamisest. “Pala vald on alati valmis igasugusteks läbirääkimisteks ja aldis kõikidele koostöövormidele, mis aitavad ka meie valla elu edendada,”  kinnitas Jozsef Weinrauch.

“Pala vald oleks valmis kaaluma taasühinemist omavalitsusliiduga, kui liikmemaksu suuruseks kehtestatakse üks euro elaniku kohta ja linnadele antakse võimalus valida liikmemaksu suuruseks kas valdade keskmine või kolme linna keskmine. Kaotada võiks tegevdirektori ametikoha. See oleks  ilmne kokkuhoid ja sellega kaob vajadus liisida autot. Selle mõttega ei pea ma silmas omavalitsusliidu tegevdirektori isikut. Organisatsiooni juhatuse esimees võiks olla ametis rotatsiooni korras, mis tähendab, et kordamööda võiksid seda tööd teha kõik juhatuse liikmed. Ametisse jääks sekretär-asjaajaja, kes hoiab korras ka raamatupidamise. Loomulikult on võimalikud ka veelgi radikaalsemad muudatused. Kui olulised muudatused ellu viiakse, on võimalik, et lähitulevikus liitub taas ka Pala vald,” rääkis Weinrauch.

“Pala vald on oma otsuse teinud ja seda tuleb austada. Vägisi ei saa kedagi liidu koosseisus hoida,” tõdes Toivo Tõnson.

Pärast  Pala valla väljaastumist on meie maakonna omavalitsusliidul kaksteist liiget.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus