Pala rahvas laulis sõprusvallas ka ungari keeles

24liikmeline Pala valla delegatsioon esines Ungari sõpruspiirkonnas Senyö vallas kultuurikavaga, kus lauldi ka ungarikeelseid laule.

Kuuepäevasel külaskäigul Senyö vallas olid Pala kultuurimaja segarahvatansturühm “Tuuritajad“, naisansambel “Miraaž“ ning samuti omavalitsuse esindajad. Pala valla kultuuritöö peaspetsialisti Margit Soieva sõnul õpiti selgeks rahatantsudest, modertantsudest ja lauludest koosnev kontsertkava, millega esineti vabaõhulaval. 

Publik elas maruliselt kaasa

“Vallavanem Jozsef Weinrauch õpetas meile selgeks ka kaks ungarikeelset laulu,  mille laulmine tekitas võõrustajates eredaid emotsioone ja meid võeti tõeliselt südamlikult vastu, kusjuures publik hakkas kohe kaasa laulma. Kontserdile järgnenud võistulaulmise ajal oli meie vallavanemal topelkoormus:  ta laulis nii ungari kui ka eesti keeles,“ lisas Soieva.

“Senyö vallavanemalt oli kosutav kuulda, et sellise tugeva aplausi, mille osaliseks saime,  teenivad kohalikel kultuurisündmustel tavaliselt üksnes lapsed. Jäi mulje, et iseäranis  rõõmsameelse kaaselamisega reageerisid ungarlased  Pala valla vahvate meestantsijate etteastele. Põnev oli vaadata ka ungarlaste endi tantsimist, mis vastavalt rahvuslikule omapärale eriliselt temperamentne ja hoogne,”  rääkis Pala kooli direktor ja segarahvatansturühma “Tuuritajad“ juht Malle Weinrauch. 

Isetegevuslaste külaskäigud

“Rõõmustas ka mõlemapoolne tõsine luulehuvi. Kui Palal on luulesündmused pühendatud Anna Haavale, siis Senyös kuulsale ungari poeedile  Sandor Petöfile. Tema sünniaastapäevi tähistakse alati  suurejooneliselt. Külastasime kohalikku kooli, lasteaeda ja hooldekodu ning huvitusime  haridus- ja kultuurielu ning sotsiaaltöö rahastamisest. Selgus, et rahastamine käib enamasti valla eelarvest, kuid samas  taotletakse raha  juurde ka mitmesugustest fonidest,” ütles Pala vallavolikogu liige Malle Weinrauch.

“Sõpruse ja koostöölepingu Senyö vallaga sõlmisime kolm aastat tagasi. Nüüd avanes kahel  taidluskollektiivil ehk siis segarahvatantsurühmal “Tuuritajad” ja naisansamblil “Miraaž” võimalus tutvustada rahvuslikku ja  ka tänapäevasemat kultuuri sõpradele ja koostööparneritle Ungarist. Eesmärgiks on selline väljund anda ka meie teistele isetegevusühendustele, tublidele sportlastele, seltside liikmetele  ning paljudele tegusatele ja mõtteerksatele vallaelanikele,” märkis vallavanem Jozsef Weinrauch

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus