Pala põhikoolis valmivad uued klassiruumid

Pala kooli direktori Malle Weinrauchi sõnul on põhjalikud ehitustööd vajalikud suure ruumipuuduse tõttu.

Remont lõpeb kooliaasta alguseks

?Seni polnud koolis eraldi kabinette laulmise, kunstiõpetuse, loodusõpetuse, füüsika ja veel mitmete ainete õpetamiseks. Ka algklasside tunnid on tulnud läbi viia ruumikitsikuses. Praegu õpib Pala põhikoolis algklassides paarkümmend õpilast,? rääkis direktor

Pala Põhikooli majandusjuhataja Monika Nõmm märkis, et algklasside ruumide remontimisega saadakse valmis uue õppeaasta alguseks. ?Praegu paigaldavad elektrikud tahvlivalgustuslampe. Kapitaalremondi käigus on ehitatud ka uus koridor.

  1. Juurdeehitis valmib tuleval aastal

Kindlasti tunnevad uutest tänapäeva nõuetele vastavatest klassiruumidest rõõmu ka õpilased, sest seni tuli õppida läbikäidavates klassiruumides. Pealegi oli ühes klassis kuulda, mida teises tehakse,? rääkis Nõmm.

Kooli juurdeehitis, mille ehitamisel on praegu jõutud vundamendi valamiseni, valmib aga tuleval aastal.

Pala kooli algklassid remontisid kohalikud ehitajad firmast Vemeser. Sama ettevõte tööks on ka juurdeehitis. ?Ehitustöödeks meie koolis kulub kokku 3, 5 miljonit krooni, millest suurem osa eraldatakse KOIT- kava vahenditest,? lausus direktor Malle Weinrauch.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus