Pala Avatud Noortekeskus sai nüüdisaegsed ruumid

Eile avati Pala kultuurimajas uue väljanägemise saanud Pala Avatud Noortekeskus, mille moodsas kööginurgas saab õppida toitu valmistama. Noortekeskuses on võimalik osaleda  huvialaringides ja loovkoolitustel, kasutada tänapäevaseid tarbeesemeid ja infotehnloogia vahendeid.

Pala Avatud Noortekeskuse noortejuht Agnes Kivirand märkis, et noortekeskuse ruumid on nüüdsest heledates soojades toonides. Loodetavasti aitab see kaasa uute ideede tekkimisele. Meie põhiline eesmärk on, et noored tunneksid noortekeskuse ruumides ennast koduselt ja turvaliselt,” ütles ta.

Panus kogukonda

Avatud noortekeskuses paikneva kööginurga renoveerimiseks esitas mittetulundusühingu Pala Valla Noored juhatuse liige Inga Jegorova projekti Pala Avatud Noortekeskusse investeeringute tegemine arendavate tegevuste läbiviimiseks”. Projekt esitati PRIA Leader – programmi atraktiivse keskkonna meetmesse.

Antud projekti maksumuseks oli 10168,6 eurot. 2014. aastal lõppes samuti Inga Jegorova eestvedamisel EAS-i Peipsiveere programmi rahastatud projekt Pala Avatud Noortekeskusse investeeringute tegemine huvitavate ja arendavate tegevuste läbiviimiseks”, millega soetati noortekeskusele noortejuhi töö paremaks korraldamiseks uus printer-skänner – koopiamasin, käsitööringile aga kangasteljed, ürituste korraldamiseks heli-, valgus- ja diskoritehnika, uued toolid ja lauad ning kööginurka  vajalikud toidu- ja lauanõud. Antud projekti maksumuseks oli 10908,95 eurot. Noortekeskuse teiste ruumide renoveerimist toetas kohalik omavalitsus. Oleme väga tänulikud vallale, kes panustab noorte mitmekülgsesse arengusse,” ütles Agnes Kivirand.

Lühikese ajaga oleme täheldanud, et kui toetada noorte ideid ning anda neile võimalus eneseteostuseks, uskuda nendesse, siis teevad nad oma valla ja kogukonna heaks rohkem,” rääkisid Inga Jegorova ja Agnes Kivirand. 

Õpitakse kombeidki

Agnes Kivirand ja Inga Jegorova ütlesid, et pärast taasavamist saavad noored võimaluse osaleda käsitööringides (kangastelgedel kudumine, õmblemine), kokandusringides ja ka  etiketikoolitustel, kus õpetatakse noortele lauakatmise kombeid ja üldetiketti. Lisaks on veel muud erinevad loovkoolitused. Põhiline tegevus toetub taaskasutusele,” rääkisid noorte elu eestvedajad. Lisaks noortejuhile aitavad noortekeskuse huviringe juhendada kohalikud vabatahtlikud.

Pala vallas on väga palju noori, kelle nimel mittetulundusühing Pala Valla Noored tegutseb. Keskmiselt on noortekeskusel päevas 20 külastajat. Noortekeskuse tegevus on suunatud eelkõige 7-26 aasta vanustele, aga meie tegevustest võtavad osa ka nooremad,” rääkisid Agnes Kivirand ja Inga Jegorova.

Meie kodupiirkonna noortel on alati jätkunud mõtteerksust ja tegutsemistahet.”

Kaugeim koostööpartner Saaremaalt

Pala avatud noortekeskus, mille tööd korraldab mittetulundusühing Pala Valla Noored, on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liige ning teeme koostööd ka teiste noortekeskustega. Kaugem, kellega koostööd tehakse, on Pöide avatud noortekeskus Saaremaal. Oleme rõõmsad igasuguse koostöö üle, mis laiendab ja arendab meie noorte silmaringi,” laususid noortejuhid.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus