Pakendikonteinerite vajadus tuleb kaardistada

Kohtumisel jäi kõlama mõte, et pakendikonteinerite vajadus tuleb üheskoos kaardistada.
Kitsaskohaks on osutunud aga pakendikonteinerite vähesus ja nende liiga harv tühjendamine. Selletõttu pidas ministeerium vajalikuks taaskasutusorganisatsioonidega kohtuda, et leida ühiselt lahendus tekkinud olukorrale.
Napib kogumiskohti ja konteinereid või ei tühjendata neid piisavalt sageli. Samas on omavalitsuste andmetel pakendiorganisatsioonid sageli keeldunud sisuliselt vajaliku arvu konteinerite paigaldamisest või nõudnud selle eest eraldi tasu.
Nõupidamisel jäi kõlama vajadus olemasolevat süsteemi parandada ja suurendada omavahelist infovahetust. Kohtumisel leppisid osapooled kokku, et keskkonnaministeerium annab taaskasutusorganisatsioonidele infot, kui palju kohalikes omavalitsustes jäätmeid prügilatesse ladestatakse ning milline võiks olla ligikaudne pakendikonteinerite vajadus. Ka taaskasutusorganisatsioonid tegelevad hetkel konteinerite ja kogumiskohtade vajaduste kaardistamisega. Selles osas oodatakse suuremat koostöövalmidust ka kohalikelt omavalitsustelt.
Järgmine kohtumine on plaanitud kolme kuu pärast, et üle vaadata vahepeal toimunud muudatused.

PILLE  JÕEKAAR,
Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist

blog comments powered by Disqus