Pakendikonteiner sulas lume seest välja

Tähelepanelik linnakodanik juhtis toimetuse tähelepanu Kaubahalli juures seisvale kollasele pakendikonteinerile, mis paksu lume alt välja oli sulanud. Lume all olles oli konteiner kasutuskõlbmatu.

Jõgeva linnavalitsuse keskkonna peaspetsialist Jaan Vahtla teatas, et MTÜ Eesti Pakendiringlus ja muud taaskasutusorganisatsioonid on vaid pakendikoguja rollis. “Juurdepääsu mahutitele peavad tagama need, kelle territooriumil mahutid asuvad, see kollane asub Jõgeva Majandusühistu territooriumil. Lumetõrjet sellel alal teeb  JMÜ tellimuse alusel OÜ JYKY. Linna selles piirkonnas tekkis üks suuremaid “lumekuhjumeid” väga kitsal alal, mille muudab veelgi kitsamaks seesama mahuti. Jõgeva MÜ haldusjuhi Guido Põldkiviga oleme arutanud selle mahuti juurdepääsu teemat ja sealt lume äraveo probleemi paaril korral, viimati veebruari keskpaiku. Jõgeva MÜ on andnud lubaduse tagada mahutile juurdepääs esimesel võimalusel, kui pole enam karta, et lume äraveol satuvad ohtu mõlemad kallakteed, nende piirded, lumetõrjetehnika ja mahuti ise.”

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus