Pajusis pooldatakse ühinemise teemalist rahvaküsitlust

Nii, nagu Põltsamaa vallas ja linnas, pooldavad ka Vooremaa küsitletud Pajusi valla elanikud omavalitsuste ühinemise teemalist rahvaküsitlust, mis võiks toimuda 6. märtsil koos Riigikogu valimistega.  

Mullu 26. oktoobril algatas Põltsamaa linnavolikogu Jõgeva maakonna haldusterritoriaalse korralduse muutmise ning tegi ühinemisettepaneku Põltsamaa ja Pajusi vallale.

Pajusi vallavolikogu arutas ühinemisettepanekut mullu 18. novembril ja otsustas sellest keelduda. Samas on Põltsamaa linn ja vald otsustanud, et panevad ühinemisettepaneku rahvahääletusele eelseisvatel Riigikogu valimistel. Ilmselt oleks nii kaaluka otsuse langetamisel tarvis oma sõna sekka öelda nii Pajusi vallavolikogu liikmetel kui ka valla elanikel. 

Rahvaküsitlus on kindlasti vajalik

Pajusi valla elaniku, Põltsamaa Tervisekeskuses füsioterapeudina töötava Eda Puide sõnul toetab ta rahvaküsitluse läbiviimist Riigikogu valimistega samal päeval. “Rahvahääletusel tuleb rahva arvamus selgelt välja. Vallavolikogu on liialt väike seltskond, otsustamaks sedavõrd kaalukat küsimust. Mina toetan Pajusi valla ühinemise ideed Põltsamaa valla ja linnaga. Kogu minu elu ja tegevus on väga tihedalt Põltsamaa linnaga seotud,” tunnistas Puide.

Tema sõnul ei mäletagi ta, millal tal viimati Pajusi vallamajja asja oli. Küll on ta teadlik sellest, et inimestel, kes ei oma isiklikku sõiduvahendit, on vallamajja keeruline pääseda. Pajusi valla eripäraks on kaks tõmbekeskust — osale rahvast Põltsamaa linn, teistele Jõgeva. Puide märkis, et kui rahvas ühinemist toetab, saaks ühinemisprotsessiga alustada, sest kahe tõmbekeskuse vahel jagunenud valla puhul võtab see kindlasti tavapärasest rohkem aega.

Pajusi vallavolikogu esimehe Toomas Teppo sõnul oli volikogu möödunud aasta 18. oktoobril langetatud otsus suuresti tingitud sellest, et polnud teada, mida võtavad selles küsimuses ette naabrid Põltsamaa vallast. “Sellisest otsusest lähtuvalt, mis nüüd Põltsamaa valla ja Põltsamaa linna vahel on sündinud, tuleb teha tõsised järeldused,” nentis Teppo.  Vallavolikogu esimehe sõnul arvasid Pajusi vallavolikogu liikmed sügisel, et õige aeg piirkonna omavalitsuste ühinemiseks on mööda lastud. Teppo lausus, et ta pole Põltsamaa linna ja valla rahvaküsitlust puudutava otsusega kursis, kuid teeb sellest järelduse, et  seal langetatakse lõplik otsus pärast rahvaküsitluse läbiviimist. “Kahtlemata sunnib see meid samuti rahvaküsitlusele mõtlema, ” sõnas Teppo. Viimati lähtus Pajusi vallavolikogu ühinemist puudutava otsuse langetamisel sellest, et Põltsamaa vald polnud selles osas veel lõplikku sõna öelnud.

Pajusi valla elaniku, Pajusi külaseltsi esimehe Jüri Siirmäe sõnul on tegemist päris keerulise otsusega. Kui Pajusi ja Pisisaare elanike tõmbekeskuseks on selgelt Põltsamaa linn, siis ei pruugi Põltsamaa olla tõmbekeskuseks Aidu ja Kaave elanikele. Jüri Siirmäe sõnul pole ta kursis viimaste otsustega, mille on langetanud ühinemise osas Põltsamaa vald ja linn. Ta peab rahva arvamuse teadasaamist ja rahvaküsitluse korraldamist Riigikogu valimistega samal päeval mõistlikuks sammuks, kuid muretseb selle pärast, kuidas vallaelanikke ühinemisega kaasnevatest probleemidest eelnevalt teavitada. Siirmäe sõnul pole teada, mis saab ühinemisega seoses Pisisaare ja Aidu koolist, kas need jäävad alles iseseisvate koolidena või saavad nendest mõne teise kooli filiaalid. Samuti on Siirmäe sõnul Pajusi vallas toetused suuremad kui naabritel Põltsamaa vallas ja linnas, olgu siis tegemist matusetoetuse või toetusega prillide ostmisel. Samas erineb Siirmäe hinnangul Pajusi valla puhul ühinemisprotsess oluliselt Põltsamaa valla ja linna ühinemisprotsessist, sest Pajusi vald jaguneb suure tõenäosusega kahe erineva tõmbekeskuse vahel. Siirmäe tõdes, et ta pole kursis ka ammuste ajalooliste valdade piiridega, mida ehk oleks põhjust silmas pidada praegugi. Teisalt märkis ta, et kui juba ühinemisprotsess käivitada, siis võiksid Põltsamaa piirkonna omavalitsused kaaluda ka ühinemisläbirääkimiste alustamist praegu Viljandimaal asuva Kolga-Jaani ja Kõo vallaga. “Võib-olla tulevikus tekib vajadus veelgi suurema omavalitsuse loomise järele. Milleks siis koera saba jupikaupa raiuda,” arutles ta. 

Kaaluda tuleb nii plusse kui miinuseid

Pajusi valla elanik ja Pisisaare kooli õpetaja Marge Tiku teadis, et Pajusi vallavolikogu on Põltsamaa linna poolt tulnud ühinemisettepanekut arutanud. “Miks mitte küsida rahvalt arvamust. Võib-olla on olemas inimesed, kes ühinemist väga soovivad. Samas olen ma ise igasuguste liitmiste-lahutamiste suhtes skeptiline. Kas mingite haldusterritooriumide liitmine toob endaga kaasa majandusliku efekti? Mina ei ole selles kindel,” arutles Tiku. Tavaliselt tõstetakse omavalitsuste ühinemise teemal kõneledes üles küsimus teenuste kättesaadavusest ja kvaliteedist. Marge Tiku sõnul pole tema veel kogenud, et ta vallast mingit teenust kätte poleks saanud. Teisalt on inimestel alati hirm, et pärast ühinemist pannakse väikesed maakoolid kinni. “Läheb kool, läheb küla,” sõnastas Tiku tavapärased maainimeste hirmud. Küll nõustub Marge Tiku sellega, et vallamaja peaks asuma sellises keskuses, kus inimesed saavad kätte esmatasandi teenused. “Kui inimene saab lisaks vallamajas käimisele külastada kauplusi ja ära käia juuksuris, siis oleks tõesti loogiline, et vallamaja samas paigas asuks,” kinnitas ta. Marge Tiku peab Pajusi elanike puhul väga oluliseks, et inimesed kogu vallast väga selgelt välja ütleksid, milline linn – kas Põltsamaa või Jõgeva – on nende jaoks tegelikuks piirkondlikuks tõmbekeskuseks. “Üldiselt toetan ühinemist puudutava rahvaküsitluse korraldamist. Rahva langetatud otsusest tuleb ka vallal juhinduda,”  lausus ta.

Põltsamaa linna ühinemisettepanek

*2010. aasta 26. oktoobril algatas Põltsamaa linnavolikogu Jõgeva maakonna haldusterritoriaalse korralduse muutmise ning tegi ühinemisettepaneku Põltsamaa ja Pajusi vallale

*2010. aasta 18. novembril arutas Pajusi vallavolikogu ühinemisettepanekut ja otsustas sellest keelduda

*Põltsamaa linn ja vald otsustanud, et panevad ühinemisettepaneku rahvahääletusele eelseisvatel Riigikogu valimistel 6. märtsil

<span style=”FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt” lang=”ET”>

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus