Pajusis peetakse kolmapäeval üldkoosolekut

Kolmapäeva õhtul korraldatakse Pajusi rahvamajas sündmus nimega “Üldkoosolek”. Pajusi vallavanema Reet Alevi sõnul oli 1993. aasta 1. aprill just see päev, kui Pajusi kolhoos oli likvideeritud ning selle asemele tekkinud aktsiaseltsid. Kolhoosi vara oli laiali jagatud ning endistest töölistest olid saanud peremehed.


 Enn Vahemets oli juba ammu kirjutatud ülevaate endise Pajusi kolhoosi inimeste elust ning tegemistest, mis praeguseks raamatuna kaante vahele on saanud. Raamatu “Inimesed ja aeg. Kolhoosiaeg Pajusis” teksti on mõnevõrra ajakohastatud, kuid stiil on jäänud selliseks, nagu see möödunud sajandi 80.  aastate lõpul trükki kavatseti anda. Raamat trükiti Vali Pressi trükikojas ja raamatu toimetas Merike Kask. Raamatust leiab huvitavaid väljavõtteid vanadest dokumentidest, kus keegi palub ennast võtta vastu kolhoosi liikmeks. Leiab ka  korralduse selle kohta, kuidas tuleb tähistada töörahva püha 1. maid suurte töösaavutuste valguses ja muud taolist. Raamatust leiab ka telefonogramme, palgalehti ja muud kolhoosi igapäevaeluga seonduvat materjali.

Esmaspäeva ennelõunase seisuga oli end Üldkoosolekule kirja pannud ligi 70 inimest. Reet Alevi sõnul on selle sündmuse korraladamisel peetud loomulikult silmas sedagi, et 1. aprill on naljapäev. Pileteid koosolekule ei müüda, küll aga loodavad korraldajad, et iga külaline toob kaasa mingi kolhoosiajaga seotud eseme (foto, märgi, ajaleheväljalõike, autasu vms), et saaks koostada teemakohase  väljapaneku. Meelelahutust pakuvad Põltsamaa kergemuusikakoor ja Pajusi naisansambel. Lauldakse ETV kunagise menusaate “Horoskoop” laule, mis kolhoosiaegadel rahva seas väga populaarsed olid.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus