Pajusis kohtusid valla seltside ja seltsingute eestvedajad

 Pajusi vallas on praegu neli küla, kus on otsustatud moodustada ühistegevuse arendamiseks ja külaelu edendamiseks selts või seltsing. Kui Pajusi Küla Selts ja Tapiku Küla Seltsing on tegutsenud juba mõnda aega, siis nii Luige kui ka Vägari küla ühendused on veel suhteliselt uued. Viimane neist alustas oma tegevust möödunud aasta lõpus ning on hiljaaegu registrisse kantud nimetusega MTÜ Vägari. Eestvedajateks on viieliikmeline juhatus. Luige küla alustas ühistegevusega pisut varem.

Nagu kinnitas Pajusi Küla Seltsi juhatuse liige Aili Soolepp, on uute ühenduste moodustamises oluline osa olnud vallavalitsusel, kus külaliikumist on igati soodustatud. Et aga teada saada, millega valla teised seltsid ja seltsingud tegelevad ning üksteiselt kogemusi ja tuge leida, selleks otsustaski Pajusi Küla Selts ümbruskonna külaaktivistid ühise laua taha kutsuda. Kõneldi sellest, kuidas kusagil tegevust alustati, millega seni hakkama on saadud ning mis plaanis. Jutuajamiste taustaks võidi jälgida Heino Suttingu kroonikakaadreid kohaliku külaseltsi argipäevadest ja tähtsündmustest. Et möödunud sügisel õnnestus seltsil tänu Kohaliku Omaalgatuse Programmist eraldatud rahale soetada selletarvis televiisor, on kõike ülesvõetut nüüd ka võimalik kvaliteetselt näidata.

 Seekordsel kokkusaamisel osalesid ka vallavanem Reet Alev ja abivallavanem Karmo Eesmäe, Kodukandi maakonnaühenduse juhatuse esimees Karina Kaarepere ning koordinaator Pille Tutt ja maavanem Aivar Kokk. Viimane istutas Pajusi parki ka puu. Nüüdseks juba suureks ja ilusaks muudetud parki on puid istutatud küll laste sünni puhul ja erinevatel tähtpäevadel ning rohkesti kasvab siin ka külaliste istutatud puid.

Karina Kaarepere ja Pille Tutt tutvustasid Jõgevamaal korraldatava VII Maapäeva ettevalmistusi. Maapäeval tuleb ka Pajusi Küla Seltsil vastu võtta külalistegruppi ning tutvustada oma piirkonda ja seltsi tegemisi.

 Ümbruskonna külade eestvedajate omavahelisi kokkusaamisi aga otsustati korraldama hakata edaspidigi. “Hea nõu ja üksteise tugi on ikka väga oluline,” leidis Aili Soolepp.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus