Pajusi valla õnn ja õnnetus on paekivi

Paekivi on Pajusi valla jaoks nii õnn kui õnnetus. Õnn sellepärast, et toob arvestatava tulu valla eelarvesse ja annab töökohti. Õnnetus seetõttu, et teed lagunevad raskete masinate all ja väga palju on tolmu.

Vallavanem Reet Alevi sõnul oli paari aasta eest tulu maavarade kaevandamisest märkimisväärne, praegu jääb see väga tagasihoidlikuks. Eelmise aasta taset maavaramaks kindlasti ei saavuta, kui kahe kolmandikuni jõutakse, siis on kõik hästi.

Mida rohkem teid ehitatakse, seda kasulikum Pajusi vallale, sest seda rohkem laekub maavaramaksu.

Pajusi ABF on elujõuline firma, mis on end ka laiendanud, olles valla üks suuremaid tööandjaid. Aidu pool pole küll ühtegi suuremat põllumajandusfirmat, kuid see-eest on seal jälle tugevaid talusid.

Veel on Pajusi vallas kaks tugevat köögiviljakasvatajat – Rehemäe ja Uuevälja talu, kes omal ajal tagasihoidlikult alustasid, kuid nüüd ka suurtootjaid varustada suudavad. Kindlasti võiks vallavanema hinnangul lähiümbruses ka mõni teemapark olla: paikkonna pinnavormid on huvitavad. Teemapargi peab aga käima lükkama eriline inimene, seda raha pärast teha ei saa. Inimesed vajavad meelelahutust, aga kohapeal pole õieti midagi.

Veel on üks võimalus teha käsitööd ja elatada end sellega. Ka niisuguseid inimesi on Pajusi vallas ja nendest tasub eeskuju võtta.

blog comments powered by Disqus