Pajusi valla elanikud osalevad aktiivselt kultuuri- ja sporditöös

Märtsikuu alguses pidasid Pajusi rahvamajas aru Pajusi valla kultuuriasutuste juhid, vallavolikogu kultuurikomisjoni liikmed ning kodanikuühenduste esindajad.


 Pajusi vallavanem Reet Alev tutvustas põhjalikumalt uuringut, kus sooviti teada, kuidas on inimesed rahul Pajusi valla kultuurielu ja huviringide tegevusega, milliseid kultuuriüritusi võiks edaspidi Pajusi vallas korraldada ning millistes huvi- või kultuuriringides nad oleksid valmis kaasa lööma. Uuringu põhjal selgus, et inimesed kasutavad Pajusi valla pakutavaid võimalusi aktiivselt ja löövad kultuuri- ning sporditöös kaasa.

Märtsikuu alguse seisuga oli uuringule oma vastused saatnud 55 inimest, nende seas 18 meest ja 37 naist, vastanute keskmine vanus oli 45,6 aastat. Üldiselt tõdesid küsimustele vastanud inimesed, et on küllaltki hästi kursis Pajusi vallas korraldatavate ürituste ning pakutavate võimalustega vaba aja veetmiseks ja huvi- ning sporditegevuseks.

Möödunud aastal Pajusi vallas toimunud üritustest nimetati kõige enam advendiküünla süütamist, mõisapäeva ja samal ajal toimunud mudajooksu, Põdra külade päeva, Pajusi ait-kuivati kontserte, spordihoone avamist, Pajusi valla 25. aastapäeva pidu.

Kui inimestel paluti nimetada põhjus, miks nad ei osalenud üheski uuringus välja toodud tegevuses, siis olulisemate põhjustena märgiti suurt koormust tööl ja koolis, ühe või teise tegevuse toimumist elukohast kaugel ja sellega seotud transpordiprobleemi ning sedagi, et ei leitud pakutavate tegevuste kohta infot.

Kui vastanutel paluti nimetada tegevusi, millega nad vabal ajal sooviksid tegeleda, siis oli vastustes nimetatud sportimist, peotantsu treeninguid, ujumist, pillimänge, matkamist, aga ka õlle-toiduklubis osalemist.

Uuringus paluti lisada ka ettepanekuid vaba aja sisustamise ja kultuuri- ning sporditöö muutmiseks. Vastanud soovisid, et Pisisaare jalgpalliväljak tuleks korda teha, samuti avaldati arvamust, et eakad on veidi unarusse jäetud, sooviti ka valla piirkondade tasakaalustatud arendamist. Ka oli Pajusi valla kultuuri- ja sporditegevust ning vaba aja veetmise võimalusi esitletud eeskujuna teistele omavalitsustele. Lisaks Pajusi valla inimestele oli vastuseid laekunud Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Jõgeva valla, Tartumaa Paide ja Tabasalu elanikelt.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus