Pajusi valla eelarvest läheb kõige rohkem raha haridusele

Pajusi vallavolikogus vastu võetud tänavuses eelarves planeeritakse  sarnaselt eelmiste aastatega kulutada kõige rohkem raha haridusele. Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni  ettepanekul leitakse vajalik summa valla sporditöötaja palkamiseks.  Tänu Pajusi valla looduslikule ja majanduslikule eripärale, laekub valla eelarvesse ka maavaramaks.

Pajusi vallvanema Reet Alevi sõnul on 2012. aasta eelarves põhitegevuse tuludeks  1 056 544 ja kuludeks 1 012 607 eurot, investeerimiseks eraldatakse 163 000  ning  finantseerimistegevuseks  74 910 eurot.

Alev kinnitas, et ka 2012. aasta eelarves on prioriteet haridus  ja vastavateks kuludeks on riigi poolt plaanitud 90 744 eurot ja kogukulu haridusele moodustab tänavusest valla eelarvest  533 707  eurot.

“Haridus- ja kultuurivaldkond sai igapäevaseks toimimiseks vajalikud rahad kätte. Hea, et vallavalitsus võttis arvesse ka meie komisjoni ettepanekuid. Pidades silmas spordielu mitmekülgsemat arendamist, soovitasime valda tööle võtta sporditöötaja. See idee kiideti heaks,” ütles vallavolikogu haridus- , kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Aili Soolepp.

Seoses elektriauto muretsemisega kajastub eelarves ka selle sõiduki kindlustussumma. 

Reet Alevi sõnul ei riskitud eelarvesse märgatavat maksude tõusu prognoosida, kuid 2011. aastaga võrreldes on kahe-kolmeprotsendiline tõus siiski plaanitud.

“Valla territooriumil tegutseb kolm paekivi kaevandamisega tegelevat ettevõtet, seega laekub neilt valla eelarvesse  maavara kaevandamisõiguse  tasu. 2012 aastaks on selleks planeeritud 310 000 eurot. Kõnealune summa aitab Pajusi vallal iseseisvalt toime tulla, sest tasandusfondist, kust paljud omavalitsused raha saavad, meile midagi ei laeku,” lausus vallavolikogu aseesimees Meelis Rääk.

Ta avaldas arvamust, et Pajusi valla käesolev eelarve on piisav, et toime tulla ja tarvilikud asjad korda teha.

Paikkonna arendamiseks on kavas kasutada  laenu- ja projektirahasid. “Käimas on veemajandusprojekti elluviimine, mille omaosaluseks on taotletud laenuvahendeid. Samuti on esitatud projektitaotlus Pisisaare algkooli saali remondiks ning esitamisel on mõned keskkonnaprojektide taotlused,” lisas vallavanem  Alev.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus