Pajusi rahvamaja uuel juhatajal Merle Nisul on hulk värskeid ideid

Pajusi rahvamaja uueks juhatajaks valiti konkursil välja senine Torma valla kultuurijuht Merle Nisu, kes vahetas elu- ja töökohta seoses muutustega isiklikus elus.

Varem Alatskivi Kunstide Koolis klaveriõpetajana töötanud Merle Nisu tunnistas, et kuue aasta eest Torma kultuurijuhi ametisse asudes tuli tal lisaks kultuuritöö tegemisele omandada ka organisatsioonilise töö oskused. Nii omal ajal Torma kultuurijuhi kui  nüüd Pajusi rahvamaja juhataja ametikohale korraldatud konkursist sai Merle Nisu teada Vooremaas ilmunud kuulutusest.

“Õpetajatöö maht oli Alatskivil küllaltki väike. Samas töötas seal tookord vallavanemana minu ema ja seetõttu ei pidanud ma eetiliseks seal valla kultuuritööle asuda,” lausus ta. Kunagine õpetajatöö erines kultuurijuhi ja rahvamaja juhataja tööst, ent organisaatorivõimeid läks tarvis ka õpetajaametis. “Just paberimajandus oli minu jaoks kultuurijuhi ametisse asudes tundmatu. Eelarve koostamine ja muud administreeriva ametiga kaasnevad kohustused olid mulle esialgu võõrad, kuid ma sain hakkama,” tunnistas Nisu.

Tormasse maha jääv kammerkoor on tema asutatud, ehkki initsiatiiv tuli kohalikult rahvalt. “Üritustest võib minu “lapseks” pidada Tormas korraldatavat C. R. Jakobsoni  kõnevõistlust. See on mingil määral kopeeritud Alatskivil peetava vendade Liivide loomingu lugemise võistluselt,”  rääkis Nisu.

Traditsioonina jätkas Merle Nisu Torma Puhkpilliorkestrite Festivali korraldamist.  “Siin tuleb mul minna sama rada mööda nagu Tormaski – hoida juba toimivaid traditsioone ja tekitada juurde uusi ettevõtmisi. Tormas lähtusin põhimõttest, et kultuuritöös tuleb esmalt pühenduda nende inimestega tegelemisele, kes ise midagi teha tahavad. Sellest põhimõttest kavatsen siingi kinni pidada. Pole mõtet korraldada pidu inimestele, kes sinna nagunii ei tule,” nentis ta.

Pajusis on aasta tippsündmuseks mõisapäev. Nisul on Pajusi rahvamaja juhina soov käivitada ka uute isetegevuskollektiivide töö. Need lähtuvad tema erialast ja kutsumusest ning ta loodab ellu kutsuda laulukoori, ansambli või laste laulustuudio. Pajusi rahvas on avaldanud soovi näiteringi asutamiseks. Kindlasti lubab Merle Nisu jätkata hiljuti Pajusisse täissaali toonud lõõtspillimängu tutvustamise  traditsiooni. Tal on ka idee, et üks üritustest võiks seostuda sõnaga paju, mis on seotud kohanimega. Samuti tasuks tema arvates korraldada ettevõtmine, mis oleks seotud kohaliku toorme paekivi ja selle kaevandamisega. Kolmanda uue mõttena loodab Merle Nisu käivitada ürituse, mis oleks pühendatud Pajusi kunagisele kultuurijuhile ja varasemale kogu Eestis tuntud kultuuriinimesele Vello Viisimaale. Samuti soovib ta tutvustada rohkem Pajusi mõisa ajalugu.

“Kui Pajusi rahvas mu vastu võtab ja kui mul tekib siinsete inimestega hea kontakt, siis plaanin ma siia pikemalt pidama jääda. Pajusi vallavalitsuse vastuvõtt oli soosiv,” lisas vastne rahvamaja juhataja. Täiskohaga asub juhataja tööle  siiski alles juulis.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus