Pajusi maantee vana spordihoone pannakse enampakkumisele

Mitmel korral on Põltsamaa linnas asuvat ja linnale kuuluvat Pajusi maantee 18j vana spordihoonet üritatud müüa, kuid tulutult. Viimaks ilmutas selle hoone vastu huvi ning teatas soovist see ära osta Advanced Sports Installations Europe OÜ. Tänavu 16. mail kogunenud Põltsamaa linnavolikogu kiitis heaks eelnõu võõrandada vana spordihoone otsustuskorras Advanced Sports Installations Europe OÜ-le 50 000 euroga. Põltsamaa linna majandusnõunik Maimu Kelder meenutas, et otsustuskorras võõrandamine sai võimalikuks alles peale seda, kui selleks oli saadud luba keskkonnaministeeriumilt.

Tänavu 16. mail tehtud Põltsamaa linnavolikogu otsuse kohta esitas Tartu halduskohtule kaebuse osaühing Löök Ehitus. Nüüd on spordihoone otsustuskorras võõrandamine peatatud. Löök Ehituse juht Agu Jürgenson avaldas arvamust, et volikogu poolt välja pakutud müügihind on oluliselt soodsam hoone turuhinnast. Löök Ehituse juht väljendas samuti soovi selle hoone omandamiseks.

Majandusnõunik ei välista, et peale enampakkumise läbiviimist võib muutuda ka spordihoone aluse maa sihtotstarve. Nüüd näeb seadus ette, et kui hoone munitsipaliseerimisest on möödas üle kümne aasta, ei pea selle võõrandamise sooviga enam keskkonnaministeeriumi poole pöörduma.

Et võõrandamise otsust kiirendada ja mitte kohtuvaidlustes aega kaotada, tegi majandusnõunik ettepaneku tunnistada otsustuskorras võõrandamine kehtetuks ja alustada hoone müügiprotsessiga uuesti. Sellise lahendusega on nõus ka Advanced Sports Installations Europe OÜ, millele oleks spordihoone otsustuskorras müüdud. Maimu Kelderi tehtud ettepaneku kiitis heaks ka linnavolikogu liikme Margi Eini juhitav arengu- ja ettevõtluskomisjon.

Margi Ein lausus kriitiliselt, et see ei ole paraku esimene kord linnavolikogu ajaloos kus linnavolikogu peab oma varem tehtud otsuse tühistama. Linnavolikogu liige Mart Joosep küsis eelnõu ettekandjalt, kas Põltsamaa linnal oli spordihoone võõrandamisega nii kiire, et polnud varem aega enampakkumist korraldada. Maimu Kelderi sõnul on linnavolikogul kaks valikut. Esimeseks valikuks on linnavolikogu varasem otsus mitte kehtetuks tunnistada ja minna välja kohtuvaidluse peale või siis tunnistada maikuus tehtud otsus kehtetuks ja panna kõnealune hoone enampakkumisele.

Kohtuvaidluse peale välja minnes pole ette teada, kui kaua kohtuveskid jahvatavad ja millal hoone lõpuks võõrandada õnnestub. Enampakkumise läbiviijaks vastavalt linnavara valitsemise korrale on Põltsamaa linnavalitsus. Maimu Kelder tegi ettepaneku määrata spordihoone alghinnaks enampakkumisel 51 000 eurot. Linnavolikogu liikmed kiitsid majandusnõuniku tehtud ettepanekud heaks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus