Painkülla kerkib Werol Tehaste uus õlitootmistehas

AS Werol Tehased rajab Painkülla üle 100 miljoni krooni maksva  tehase, mis võimaldab märgatavalt kasvatada tootmismahtu ja parandada toodete kvaliteeti.

     

Eelmisel nädalal allkirjastasid AS Werol Tehased omanikud lepingu uue pressimistehase sisseseade soetamiseks.

“AS Werol Tehastes on kümme aastat rapsist õli pressitud. Tänapäeval  kasvatavad aga Eesti põllumehed kaks korda rohkem rapsiseemet, kui tehas jõuab töödelda. Sellist olukorda arvestades on omanikud ja juhtkond mõelnud juba pikemat aega tehase laiendamisele,” ütles Werol Tehaste juhatuse liige Aivar Kokk.

“Majanduskriisi ajal on igati soodsad tingimused firma laiendamiseks: paljugi tarvilikku saab osta märksa odavamalt kui buumi ajal. Tehas peaks aga valmis saama ajaks, mil majandus uuesti tõusuteel, mis kergendab ka laenuraha õigeaegset tagasimaksmist,” lisas ta.

Koka sõnul hakkab uus tehas tootma praegusest üle kahe korra rohkem õli ja kooki . Ka vana tehas jääb töösse. Uues tehases jätkatakse rapsiõli tootmist ja samas luuakse seal võimalused märksa parema kvaliteediga ja granuleeritud rapsikoogi valmistamiseks. Rapsikook moodustab märkimisväärse osa piimakarja talvisest toidust, mistõttu põllumeestel on olnud Werolis valmistatava koogi vastu suur huvi.  

Mitmes mõttes nüüdisaegne tehas

ASi Werol Tehased tehasedirektor Enn Pajupuu märkis, et praeguste pressimisseadmete tarnijad on üle maailma laiali, Hiinast Argentiinani. Uue tehase sisseseade pärineb Euroopa tarnijatelt, mis lihtsustab ja parandab oluliselt ka tehnilise hoolde taset.

“Tehases rakendame seni praktiseeritud tehnoloogiat, milleks on üheastmeline kuumpressimine. Samas võtame kasutusele terve rea tehnoloogilisi ja tehnilisi uuendusi. Väga oluliseks tuleb pidada ka rajatava kompleksi töökindlust, säästlikku energiakasutust ja täiesti jäätmevaba tootmist, mis tähendab, et kõigele, mis rapsi töötlemisprotsessis kõrvalsaadusena ka tekib, leidub kasutusviis, on see toodang või mingi teise protsessi sisend, omas majas. Õhusaaste vähendamisel oleme aga seadnud kõrgemad sihid, kui on meil Eestis praegu kehtivad normid  — tulevikus keskkonnanõuded kindlasti karmistuvad, oleme sellega ajast pisut ees,” rääkis Pajupuu, kelle sõnul suurenevad uues tehases nii pressimismaht, õlitootmine üldiselt kui ka rapsikoogi tootmine. Suureneb ka toiduõli tootmismaht. “Uue tehase ehitamine on korraldatud selliselt, et ehitustööde ajal jätkab tavapärases mahus  tööd senine tehas ning siis ühel hetkel minnakse üle uuele võimsusele. Meie toodangu tarbijatele niisiis mingisugustki  tarnekoguste vähenemise ohtu ei ole,” kinnitas tehase direktor.  

Kogu Eesti raps Werolisse

“Tehase projekteerimine on juba lõpusirgel.  Ehitustööd algavad pärast lume sulamist ja loodame, et sügiseks on hoone karp valmis ning võimalus alustada seadmete paigaldamisega,” märkis Aivar Kokk.

Weroli juhatuse liige Meelis Virro lisas, et aastal 2011 on tehasel sedavõrd suur tootmisvõimsus, et tekib võimalus osta ja töödelda kogu Eestis kasvatatud rapsiseeme.

“Kolmandik toormest  on tarvis aga sellegipoolest osta väljastpoolt Eestit – ennekõike Baltimaadest, kuid ka Ukrainast ja Venemaalt. Kust täpsemalt, sõltub konkreetsest  turuolukorrast,” lisas Virro. 

Painküla tööstuspark – värav tulevikku

AS  Werol Tehased on üks osapooli ka tööstuspargi rajamisel Painkülla.

“Seoses tehase laiendamisega on väga vajalik, et tehaseni jõuaks ka raudteeharu. Plaani teostumine oleneb ennekõike sellest, kas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus rahuldab Jõgeva Valla Sihtasutuselt laekunud rahataotluse Painküla tööstuspargi esimese etapi väljaehitamiseks.  Hea meel on tõdeda, et mitmed ettevõtted on huvitatud tootmistegevuse arendamisest tulevases Painküla tööstuspargis, kus on võimalus tegelda näiteks puidu mahalaadimisega, biodiisli tootmisega jne. Ühtlasi rajatakse tööstusparki nüüdisaegne laomajand Werol Tehastele,” rääkis Aivar Kokk.  

“Mulle on Painkülas suureks väljakutseks piirkonna terviklik arendamine, mis võimaldab luua ka uusi töökohti ja suurendada elanike arvu Jõgeva piirkonnas. Mõistagi naudin töötamist väga tugevas ja perspektiivitundega meeskonnas,” lausus  Aivar Kokk, kes on määratud Rein Kilgi ja Meelis Virro kõrvale AS Werol tehased juhatuse liikmeks.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus