Painküla tööstuspargi esimene lipulaev on jõudnud uude hoonesse

Werol Tehastes on uue õlipressimistehase väljaehitamine kulgenud plaanipäraselt ja ka ettenähtust kiiremaski tempos. Tehasehoone valmis möödunud aasta lõpul ja praegu tegelevad ettevõtte töötajad seadmete paigaldamisega. Tänavu augustis Werolisse jõudev rapsiseeme pressitakse õliks juba uues tehases.

Werol Tehaste juhatuse liikme Aivar Koka sõnul on õlipressimistehase uuel hoonel kõrgust 15, pikkust 42 ja laiust 16 meetrit ja sellel on neli korrust. “Algul kartsime, et probleeme ja ohte on ikka rohkem. Ehitamisel juhtub ju sageli, et midagi projektiga kokku ei lähe. Nüüdisaegse õlitehase rajamisel pole aga midagi olulist tarvis muuta olnud,” rääkis Kokk. 

Pinnase ettevalmistamine keeruline

Tehase direktor Enn Pajupuu märkis, et projekteerimisel ja ehitamisel tuli ennekõike arvestada kohta, kuhu tootmine rajada otsustati.

“Üsna keeruliseks osutus pinnase ettevalmistamine, õigemini  vundamentide toestamine. Ehituse paiknemine vaiadel aitab kindlustada, et rasked pressid ei hakkaks kuhugi ära vajuma. Kogu põrand on valatud ka veekindla betooniga, kusjuures pinnavesi on siin küllalt kõrgel. Oluliseks pidasime sedagi, et konstruktsioonid poleks kokku keevitatud, vaid poltliites, nii võib piltlikult öelda, et tulevikus saaks tehast isegi kolm meetrit edasi viia,” rääkis Enn Pajupuu.

“Tehase rajamisel lähtuti ennekõike tehnoloogiast, mis tähendab seda, et meil pole ülearuseid meetreid torustikke ega ümber nurga minemisi. Teadaolevalt pole kuue pressiga kuumpressimistehast varem valmis ehitatud. On olemas küll kaheksa pressiga tehaseid, kuid need on ikka kahes järgus valmis ehitatud. Seda silmas pidades võib meie tehast ainulaadseks pidada,” nentis ta. 

Paigaldatakse seadmeid

Novembris algas ja praegu kestab  tehases uute seadmete paigaldamine ja ühendamine, milleks veel mõned kuud aega kulub.  “Nõustajateks on konsultandid Saksamaalt, praktilisi töid teevad meie töötajad, kes on seni kõigega väga hästi hakkama saanud. Ühtlasi on neil võimalik ennast seadmete iseärasuste ja töötamispõhimõtetega varakult kurssi viia,” rääkis Aivar Kokk.

Õlipressimistehase rajamisel saavad tööd Jõgeva kandi ehitus-ja tehnikaspetsialistid ja nende valdkondade töömehed. Paikkonna firmadest teostas elektritöid TAA Elekter, seinad ja katuse tegi valmis Olly, aknad paigaldas Seicom,  sanitaartehnikaseadmeid Q-E Grupp,  automaatikasüsteemid Autsec, kanalisatsiooni- ja veevärgisüsteemid ja teisedki välisvõrgud paigaldas Merelen ja pinnasetööd tegi Moreen.

Praeguseks on maja ümbrus ka asfalteeritud.

Peaettevõtjana koordineerib töid Cobra Grupp. “Arvatavasti on tehase rajamisel tööd saanud  üle poolesaja Jõgevamaa inimese,” märkis Kokk.

“Valmimas on ka ühendustee senise ja uue tehase vahel. Nii ei pea töötajad ühest tootmisosast teise minekus välja minema, see muudab liikumise  ja asjaajamise operatiivsemaks ja mugavamaks. Tarvis on vaid magnetkaarti,” rääkis Werol Tehaste juhatuse liige Meelis Virro. Tema sõnul valmib  uus  ruum ka operaatoritele.  

Kaheksa soovijat tööstusparki

“Uut õlipressimistehast, mille väljaehitamiseks on praeguseks investeeritud kümme miljonit eurot, võib pidada esimeseks lipulaevaks Painküla tööstuspargis. Praeguseks on teada kaheksa firmat, kellel on huvi Painküla tööstuspargis tootmist arendada, kui vastavad tingimused täidetud on. Mitmed neist vajavad üsna palju tööjõudu. Infot Painküla tööstuspargi kohta küsitakse aga lausa iga nädal,” rääkis Aivar Kokk.

“Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusse on edastatud ka projekt raudteeharu väljaehitamiseks töötusparki. Meede sulgus detsembris ja varsti peaks otsus tehtama,” lisas ta.

Kokk märkis, et Weroli edukäigule on suuresti kaasa aidanud ka hea meeskonnatöö. “Koos juhatuse liikme Meelis Virroga täidame konkreetseid ülesandeid ja teame, mille eest vastutame. Kindel töölõik on ka tehase direktoril Enn Pajupuul, kelle tööpõldu uue tehase valmimine veelgi laiendab.  Paljud inimesed on ettevõttes töötanud alates selle loomisest ja nendest on kujunenud firma tõelised patrioodid,” kinnitas ta. 

Weroli uus õlipressimistehas

*Uus hoone on 15 meetrit kõrge, 42 meetrit pikk ja 16 meetrit lai

*Tehase väljaehitamiseks on praeguseks investeeritud kümme miljonit eurot

*Tehas suudab aastas pressida 140 000 tonni rapsiseemet

*Lisades vana tehase võimsuse, on ettevõtte kogu pressimisvõimsus 210 000 tonni rapsiseemet aastas

*Ehitus paikneb vaiadel, et rasked pressid ära vajuma ei hakkaks

*Kogu põrand on valatud veekindla betooniga

*Konstruktsioonid on poltliites, mitte kokku keevitatud

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus