Paik, mille nimel on taevatähtede kõla

Tõravere nimel on eestlaste jaoks taevatähtede kõla, sest juba pool sajandit tagasi rajati sinna observatoorium ja teaduste akadeemia füüsika ja astronoomia instituudi teaduslinnak. Nii sai tillukesest ja tundmatust Tartumaa külast äkki paik, mida teavad peaaegu kõik eestlased ja paljude maailma paikade astronoomid.

Umbes kuu aega tagasi tähistatigi Tartu observatooriumi Tõraveres tegutsemise viiekümnendat aastapäeva ja esitleti sel puhul ilmunud raamatut, millesse koondatud suure hulga observatooriumiga seotud inimeste mälestused. Pidulikku sündmust käis kiibitsemas ka Vooremaa esindus.

Observatooriumi peahoonesse kogunes tähtpäeva puhul nii teadusasutuse praegune kollektiiv kui ka n-ö vana kaardivägi — hallipäised mehed-naised, kelle pilgust ja kehahoiakustki aimus teadlase väärikust. Nende jaoks oli selle hoone iga nurk täis mälestusi. Tõsi, maja läbis hiljuti põhjaliku noorenduskuuri, nii et mõnigi asi näeb seal teistmoodi välja kui varem. Observatooriumi eelmine direktor Laurits Leedjärv avaldaski oma vaimukas sõnavõtus lootust, et vana hea Tõravere vaim renoveerimise käigus kaotsi ei läinud.

“Tõravere vaim tuli siia Tartu tähetornist,” sõnas Leedjärv. “Siin tuli tal alustada tühjalt kohalt, ent tänu sellele, et maja oli täis nii noori astronoome, klimatolooge ja matemaatikuid kui ka nende vanemaid juhendajaid, leidis ta hea kasvupinnase. Siinses vabas ja loomingulises õhkkonnas said eri teadusharude esindajad omavahel suhelda ja nende vahel tekkis sünergia.”

Leedjärve sõnul on Tõravere vaim alati kohal, kui teleskoopide luugid selgel õhtul avanevad ja teadlased oma tööd tegema hakkavad.

Kindlasti oli ta kohal ka siis, kui Lennart Meri, Uku Masing, Jaan Kaplinski, Madis Kõiv, Kalle Kasemaa, Hando Runnel ja teised kultuuritegelased omal ajal teadlastega mõtteid jagamas käisid: selles seltskonnas võis rääkida ka sellest, millest mujal ei tohtinud.

“Aga võib-olla elab Tõravere vaim hoopis saunas, kus reedeti käivitatakse vägevad mõtete tulevärgid,” lõpetas Leedjärv oma arutluse.

Kui omal ajal olid Tõravere täheteadlaste jaoks “aknad lahti” ida poole, siis nüüd jooksevad koostööliinid rohkem lääne suunas. 2004. aastal, mil Eesti astus Euroopa Liitu ja NATOsse, kasvas koostööprojektide hulk suisa plahvatuslikult.

Observatooriumi praegune direktor Anu Reinart tõdes, et pole harvad juhud, mil Tõraverre sattunud välismaine teadlane leiab, et seal on väga mõnus teadust teha, ning kolib koos perega mõneks ajaks sinna.

Katus sõidab

Observatooriumis käik oleks teleskoopi nägemata poolik. Juubelipäeval oli kõigil soovijatel võimalik käia uudistamas Põhja-Euroopa suurimat, 1,5 meetrise peegliga optilist teleskoopi ja hiljuti taasavatud Stellaariumi. Astronoom Tõnis Eenmäelt kuulsime, et Tõravere suur teleskoop on tänapäeva teaduse mõistes tegelikult üsna väike: tõsisemaid vaatlusi tehakse tänapäeval 8-10-meetrise peegliga teleskoopidega. Ent väikesel teleskoobil on ka plusse: selle vaatlusajale pole nii suurt konkurentsi. Tänu sellele saab väiksema teleskoobi abil koguda teatud nähtuse kohta pikemat ajavahemikku kajastava vaatlusandmete rea ehk vaadelda asju, mille kohta ei saa ühe ööga veel midagi teada.

Kui tavaliselt kasutatakse väljendit “katus sõidab” hulluksmineku tähenduses, siis teleskoobitorni katus hakkab teatud olukordades sõna otseses mõttes liikuma: kui teleskoop suunda muudab, siis liigub katusekuppel sellele järele, sest muidu jääks kupliava valesse kohta.

Teleskoobitornis asuv Stellaarium on rajatud just õpilasi ja täiskasvanud astronoomiahuvilisi silmas pidades. Seal saab näha observatooriumis kasutusel olnud vana arvutustehnikat, ühe Marsil asuva kanjoni maketti, Orioni tähtkuju maketti, mis tõestab, et meie jaoks ühte tähtkujusse kuuluvad taevakehad asuvad tegelikult üksteisest väga kaugel jne. Ühelt seinalt leiab ka huvitava ajatelje, mis näitlikustab kosmosesündmuste ning Eesti ja muu maailma ajaloosündmuste paralleelse kulgemise.

“Kui me Stellaariumi 1997. aastal rajasime, olime Eestis ainus teadusasutus, mis tegeles aktiivselt teaduse populariseerimisega. Nüüd on ka teised hakanud sellele tähelepanu pöörama,” ütles observatooriumi külastuskeskuse juhataja Mare Ruusalepp.

Ehe teaduskeskkond

Külastuskeskuse projektijuhi Heli Läti sõnul pakub keskus lisaks tavapärastele ekskursioonidele õpilastele mõeldud aktiivõppeprogramme. Nende raames praktiseeritakse näiteks probleemõpet: lastele antakse probleemülesanne ning nad peavad etteantud kirjalikest materjalidest ja internetist selle lahendamiseks vajalikku infot otsima. Tööd tehakse rühmiti. Iga rühm peab valmis saama postri ja seda kaaslastele esitlema.

“Kui mõni õpilane ka algul kaasa teha ei taha, siis esitluse ajal on kõigil juba sära silmis,” ütles Heli Lätt.

Tema sõnul saavad aktiivõppeprogrammis osalevad lapsed tavaliselt ka midagi oma kätega meisterdada: pudeliraketti või papist ja CD-toorikust algelist spektromeetrit, mille saab nutitelefoni külge panna ning siis eri objektidelt (taimed, põrand jne) tagasi peegelduva valguse spektrit uurida.

“Aktiivõppeprogrammides lõimime eri aineid,” ütles Heli Lätt. “Laseme näiteks koostada kaugseire teemalise luuletuse või eestikeelsetele teadusterminitele ingliskeelseid vasteid otsida. Anname koolide esindustele meie õppeprogrammis kasutusel olnud töölehed kaasa ka. Siis võivad näiteks need õpetajad, kelle tunnid Tõravere-reisi tõttu ära jäid, oma silmaga veenduda, et tegelikult said lapsed ka nende ainega seonduvaid teadmisi.”

Heli Läti sõnul on Jõgevamaa koolid olnud päris usinad Tõravere (ehk ametlikult Tartu) observatooriumi külastajad, ent küllap on ka neid, kellel selle paiga avastamise rõõm veel ees seisab.

“Meie eelis Ahhaa keskuse ees on see, et siin näevad lapsed ehedat teadustöö keskkonda, päris teleskoopi ja ehtsat kosmoseseadme juhtimiskeskust ehk siis paika, kust aeg-ajalt juhitakse meie EstCube’i nime kandvat tudengisatelliiti,” ütles Heli Lätt. “Nii mõnigi meie aktiivõppeprogrammis osalenu on siit teaduspisiku saanud ja tuleb omapäi tagasi, et meie teaduritelt uurimistöö asjus nõu saada.”

Tartu observatoorium

*Haridus- ja teadusministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus.

*Teostab alus- ja rakendusuuringuid, osaleb ülikoolide õppetöö läbiviimisel astronoomia, kaugseire, kosmoseteaduse ja -tehnoloogia alal ning tutvustab avalikkusele oma teadusvaldkondade kaudu teadust laiemalt ning Eesti rolli maailmateaduses.

*Asub Tartumaal Nõo vallas Tõravere alevikus.

(Allikas: Tartu observatooriumi koduleht)

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus