Päevad täis malet

Ehkki suvevaheaeg on käes, oli Põltsamaa ühisgümnaasiumi algklasside maja möödunud nädala kolmapäeval ja neljapäeval täis laste saginat: seal toimus ühisgümnaasiumi teine malelaager. Laagris osales sel aastal 24 malehuvilist edasijõudnute rühmadest.

Põltsamaa ühisgümnaasium liitus 2013. aastal malehariduse arendamisega tegeleva rahvusvahelise fondi Kasparov Chess Foundation projektiga “Male koolidesse” ning üle 150 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi algklassi õpilase on nelja aasta jooksul selgeks saanud malemängu algoskused. Maleteadmisi jagavad õpetaja Maire Haava ja Tartu maletaja Silvi Salupere.

Malet õpitakse 1. klassis nii koolitunnis kui ka pikapäevarühmas ning vanemate klasside õpilased osalevad maleringides. Maletada saab suisa igal vahetunnilgi – koolimaja kolmandal korrusel on pidevalt üleval malelauad – ja õpilased kasutavad seda võimalust usinasti. Tänu sellele, et õpilastele on vahetunnis pakkuda mõtestatud tegevust, on vähenenud tõuklemine ja tülitsemine.

Selle aasta malelaagrisse registreerus 24 õpilast alates teisest klassist. Miks laagrisse tuldi? Malet mängima, ennast arendama ja koolivaheaega sisustama.

Pärast laagri avatuks kuulutamist algas tegelikult kohe maastikumäng, sest malelaualt puudusid kõik malendid ja need tuli kooli territooriumilt üles leida. Peagi täituski malelaud malenditega ja maleõpetaja Silvi sai maletarkusi jagama hakata. Õppimisele tõi vaheldust väga huvitav võistkondlik võistlus, mille võitis Jakob Vilhelm Maikalu võistkond. Võistkonda kuulusid veel Gennart Merivee, Renee Vasar, Anel Volmer, Patrick Sarapuu ja Kaspar Kuusk. Lisaks maletamisele oli oli võimalus nuputada, pilte värvida, maleülesandeid lahendada, milles olid tublimad Kevin Randmäe, Helena Kolbin, Sigrid Vettik ja Selena Targamaa.

Teisel päeval oli võistluste päev. Üks võistlus toimus veebipõhiselt keskkonnas Vint.ee, kus olid tublimad Helena Kolbin, Anel Volmer, Isabel Lehtla, Devis Nool, Juss Vilk ja Kaspar Kuusk. Teine turniir toimus malelaudadel, kus olid paremad Jakob Vilhelm Maikalu, Riho Kärner ja Renee Vasar. Õpetaja Silvi analüüsis mänge ja jagas soovitusi järgnevateks partiideks. Eriti õpetlik oli mäng õpetaja endaga.

Laagri lõppedes anti kõigile osalemise tunnuskiri ja jagati auhindu. Kui lastelt küsiti, kas järgmisel aastal ikka teeme laagri, siis kostus üksmeelne “jah”.

Suur tänu laagri korraldajatele Maire Haavale ja Silvi Saluperele, samuti abilistele Mariin Sirkile ja Maarja Kasele, samuti kõigile osalejatele! Laagri korraldamist toetasid Põltsamaa linnavalitsus ja Spordiklubi Toonus-Sport.

RIINA VALDMETS, Põltsamaa ühisgümnaasiumi õppealajuhataja

blog comments powered by Disqus