Päevad Alatskivi Kunstide Kooli Pala osakonnas

Praegu õpetatakse Pala osakonnas muusikat üleriigilise õppekava alusel kahekümne kahele kohalikule lapsele, kellest neliteist õpib klaveri, kuus akordioni ja kaks kitarri erialal. Kohapeal elab osakonna neljast õpetajast vaid üks, teised kolm käivad siia Tartu kaudu Alatskivilt. See tähendab, et kõik nad on Alatskivilgi muusikaõpetajad, elavad aga Tartus, sest kohalikke erialaõpetajaid pole ka Alatskivil.

Vastavalt asukoha eripärale

Alatskivi Kunstide Kool kannab praegust nime alates 1994. aastast, kui seal avati lisaks veel kunstiosakond. Enne seda oldi tegutsetud neli aastat muusikakoolina. 1995. aastast on koolis tantsuosakond, kus hakati õpetama peotantsu, alates tänavusest sügisest on võimalik õppida ka loovtantsu erialal. Sellel õppeaastal õpib kooli muusika-, tantsu- ja kunstiosakonnas kokku 125 last. Õppida saab Alatskivil ning peale Pala osakonna ka Kallastel. Alatskivi osakonnas õpitakse tänavu klaverit, puhkpille, akordioni, viiulit ja laulu, kunsti ning peo- ja loovtantsu, Palal klaverit, kitarri ja akordioni, Kallastel klaverit ja peotantsu.

Kaido Laasi on Pala osakonnas ainus õpetaja, kes elab kohapeal. Tema õpetab lastele klaveri- ja kitarrimängu. Muusikaloo õpetaja Kalle Loona õpetab Alatskivil viiulit, on õpetaja Tartus Elleri-koolis ning tuntud inimene Vanemuise orkestrist. Solfed?o- ja akordioniõpetaja nii Alatskivil kui Palal on Silja Salujõe, samades kohtades töötab ka klaveriõpetaja Mailis Järveots. Koos õpetajatega käib vähemalt kord nädalas Palal ka kooli direktor Mare Lillak, kelle elukoht on samuti Tartus. Möödunud aastal andis Mare Lillak Palal ka akordionitunde.

Tunniplaanid pannakse Pala osakonnas paika vastavalt asukoha eripärale, see tähendab, et üritatakse leida kompromisse ja võimalusi. Kõik oleneb muidugi nii laste kui ka õpetajate transpordivõimalustest. “Liinibussidel pole erilist põhjust siit läbi sõita,” leiavad õpetajad. Et sõit on võrdlemisi kallis ja tülikas, kasutatakse siis päeva maksimaalselt, kui juba kohale tuldud. Õpetajatel kujunevad Pala-päevad enamasti päris pikaks ja tihedaks. Õnneks on Pala vald oma lastele huvihariduse suhtes mõistev olnud ning aidanud leida võimalusi nii õpetajatele kui ka lastele. Esmaspäeviti näiteks minnakse Saare ristile liinibussile vastu, et õpetajad Palale tuua, õhtul viiakse jälle samasse bussi peale. Neljapäeviti aga teeb direktor Mare Lillak oma autoga Tartu-Alatskivi-Pala ringi ja võtab kaasa võimalikult palju õpetajaid. Seepärast ongi sellel nädalapäeval Palal korraga kohal kõik erialaõpetajad. Vastavalt liiklusoludele pannakse paika ülejäänud päevade tunnid, kokkusaamised ja üritused.

Ühe kooli tunne

Kümmet kilomeetrit, mis Pala ja Alatskivi vahele jääb, on tulnud erinevatel põhjustel õige tihti läbida nii lastel kui ka täiskasvanutel, sest neil kahel paigal on läbi aegade mõndagi ühist olnud. Vähemalt kolm korda õppeaasta jooksul sõidavad Pala muusikaosakonna õpilased Alatskivile päris kindlasti – õppeaasta pidulikule avamisele, lõpuõhtule ja jõulupeole. Tänavu 1. septembril otsustati aga õppeaastat alustada Palal. Vaatamata sellele, et siinse osakonna muusikaõppurid moodustavad terve kooli õpilaste arvust vaid väikese osa, tulid lapsed ja õpetajad sedakorda siiski Palale. Kooli maalilaager oli möödunud suvel samuti Palal. Pealegi on siit lapsi käimas ka Alatskivil tantsuosakonnas.

Teatud asjad ongi ühised, nagu ühel koolil ikka. Nii osaletakse koos konkurssidel, Tubina-päevadel Alatskivi lossis, üle kahe aasta omaloominguvõistlustel, käiakse ekskursioonidel ning vastastikustel külaskäikudel sõpruskoolis ? Elleri-kooli Tabivere osakonnas. Ühised esinemised ja peod koos lastevanematega on aidanud õpilasi liita ning polegi vahest oluline, kus osakonnas just keegi õpib. Direktor Mare Lillak kinnitab, et ühe kooli tunde kujundamine on väga oluline. “Muidu tekivad mõisted teie ja meie, aga me oleme ju ikkagi üks kool,” ütleb ta. Samuti peab ta oluliseks sedagi, et siinsed muusikaõppurid on muusikakooli ruumid omaks võtnud, nii et majja ei tulda mitte ainult ainetunni ajaks, vaid tahetakse ka omavahel suhelda. Tunde kuulama on lubanud õpetajad tulla ka neil, kes ise muusikakoolis ei käi.

“Ega muusikakoolis käivatel lastel kerge ole. Vaid üksikud elavad Pala keskuses, ülejäänute kodud on ümbruskonna külades. Peale koolitunde tulevad ju veel muusikakooli tunnid. Muusikakooli tunniplaan tuleb klappima panna harilikult bussiringe ja paljut muudki arvestades,” räägib direktor Mare Lillak ning kiidab Pala muusikaosakonna lapsi, kes olevat eriliselt avatud, sõbralikud ja heatahtlikud.

Seda aga, et Pala lastele kauguste taga asumisest tulenevalt miskitmoodi hinnaalandust tehakse, ei ole alust arvata. Siinsed tunniandjad on valdavalt kõrgharidusega oma ala spetsialistid. Täie tõsidusega võetakse muidugi nii üldaineid, arvestusi kui ka hindekontserte, erialatundidest kõnelemata. Pala õpilaste töötulemused ja säravad esinemised on olnud selle tunnistuseks. Vastavalt kevadistele sisseastumiskatsetele pannakse paika ka järgmise õppeaasta erialad. Seni on olnud kõige enam soovijaid klaveri erialale.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus