Päev täis malet

Põltsamaa ühisgümnaasium  liitus 2013. aasta sügisel malehariduse arendamisega tegeleva rahvusvahelise fondi Kasparov Chess Foundation  programmiga “Male koolidesse”  ning  alustas maleõpet peamiselt esimeste klasside õpilastega, kes tänavu jätkavad teise aasta programmiga. Samas alustas ka uus kursus 37 esimese klassi õpilasega. Kokku õpib sellel õppeaastal kas tundides  või ringides malet 68 huvilist.

Tundide ajal saavad malega tegelda need 1. klassi õpilased, kellel on lugemine juba nii selge, et võivad ühe eesti keele tunni male õppimisega asendada.

Male õpetab keskendumist ja loogilist mõtlemist, on kasulik  lapse arengule ja muudab mitmete uuringute kohaselt lapsed enesekindlamaks ning aitab  nii reaalainetes kui teistes õppeainetes edukas olla.

Eestis programmi koordineeriva maleliidu kaudu sai kool malendid, 1. klassi õpikud ja töövihikud ning juhendmaterjalid õpetajatele. Õpilasi juhendavad õpetajad Maire Haava ja Janel Palm läbisid vastava koolituse.

10. oktoobril toimus Põltsamaa ühisgümnaasiumis programmi “Male koolidesse” teise õppeaasta avaüritusena malepäev, kus selgitati välja tublimad maletajad ning mängiti ka võistkondlikku malet Janel Palmi ja Villu Ojassalu juhendamisel.

Õpilased said teada, et malemäng jõudis Eestisse 13. sajandi teisel  poolel. Esimesed maletajad Eestis on teada 18. sajandi teisest poolest, nende seas Meleski peegli- ja klaasivabriku rajaja Carl Philipp Amelung, kelle juhendamisel toimus 1799. aastal Tartus esimene malesündmus.  

Tublimad olid malepäeval  2. klassi poistest Ander Varuškin, Juss Vilk, Alo Pähkel ja tüdrukutest Meribel Paabort,  Angelika Põldma, Iti Tõnts; 3.klassist Jakob Vilhem Maikalu, Rainis Rudisaar, Laura-Liis Savotškin; 4.-5. klassist Riho Kärner, Koit Otsus, Kristjan Venno, Alvar Žukovitš, Anette Palm; 6.klassist Märtin Jõe, Silver Rump, Sten Jõearu, Uku Jürgenson, Carolin Kangro. Võistlust toetas auhindadega spordiliit Kalju.

Tänu Põltsamaa noortekeskusele on õpilastel võimalik  algkoolimaja 2. korrusel ka suute malenditega mängida. Vahetunnid on muutunud huvitavamaks.

RIINA VALDMETS

blog comments powered by Disqus