Pada sõimab katelt

Sõnaraamatu järgi tähendab konstruktiivne uusi lahendusi pakkuvat, ülesehitavat või edasiviivat arutelu. Selliseid omadusi linnapea 10. veebruari sõnavõtus kahjuks märgata ei olnud. Oli piisavalt opositsiooni materdamist ja rumalaks tembeldamist, kuid puudus see, mida saaks pidada konstruktiivseks. Loodan, et taoliste artiklite kirjutamise asemel on edaspidi võimalik lugeda lahendust pakkuvaid artikleid.

Nii, nagu iga inimene on erinev, on erinevad ka piinlikkustunde piirid ja taju. Linnakodanikuna oli mul eelmise volikogu istungi ülekannet vaadates piinlik hoopis härra Olgo käitumise pärast. Ei saa kuidagi normaalseks pidada, et lugupeetud linnapea annab käeviipega oma erakonnakaaslasele märku, kuidas peab hääletama. Kas härra Olgo ei pea oma erakonnakaaslasi piisavalt intelligentseteks, et lasta neid iseseisvalt otsustada?

Tsitaat ütleb, et see, kes väidab teisi esitavat poolikuid tõdesid, teeb seda ise samuti. Siinkohal ei ürita ma muuta uskmatuid uskujateks või vastupidi, kuid ometi pean ütlema, mida arvab keskmine linnakodanik härra Olgo kümnest teesist.

1.       Linnaeelarve on paberil tõepoolest kenasti tasakaalus, kuid milliste arvutuste ja prognooside tulemusena? Seda näitab aeg, mitu korda tuleb veel allasutuste kulusid kärpida, et valitsuskulude jaoks raha jaguks.

2.       Tulumaksulaekumise prognoos paneb ainult rõõmustama, et meie linna juhivad inimesed, kes on targemad ja paremad majandusanalüütikud kui Eesti Pangas või rahandusministeeriumis ja on ette näinud oluliselt suuremat majanduskasvu.

3.       Loodan, et kõik need suurehitised, mida on lubanud koalitsioonierakonnad oma valimislubadustes ja koalitsioonilepingus, saavad nelja aasta jooksul ka teostatud, mitte ei jää ainult sõnadeks.

4.       Kas see on linnapea ametlik seisukoht, et laste mänguväljakute renoveerimine, avaliku ruumi turvalisuse tõstmine või linna töötajate palgatõusu toomine varasemale ajale on rumalad ja pahatahtlikud ettepanekud, või oli tegu eraisiku arvamusega? Turvalisuse tõstmine kaamerate abil tuli taaskord jutuks 13. veebruari Vooremas, aga ilmselt oli seegi rumal ja pahatahtlik arvamus.

5.       Hetkel on algamas või käimas ekspertiis, kumb põhikoolihoone on rohkem amortiseerunud. Üks neist renoveeritakse ja teise, amortiseerunud hoonesse, paigutatakse eakate päevakeskus? Hallpead austa, kulupead kummarda, ütleb eesti vanasõna.

6.       Ettevõtluse toetamist või selleteemalisi arutelusid tuleks siiski läbi viia avatud vormis, mitte kutsetega üritusena piiratud ringile või sellisel kellaajal, et töötavad ettevõtjad ei saa osaleda.

7.       Meetmetest raha toomine on tõesti raske ja teadmisi nõudev töö. Kui sellega ei saanud hakkama eelmine linnavalitsus, siis milles seisneb praeguse linnavalitsuse kompetents ja sellealane kogemus?

8.       Palgatõusuga tulemata jäämisega hirmutamist ma ei ole täheldanud. Küll aga olen märganud, et linna allasutuste töötajate palgad tõusevad peaaegu aasta hiljem ja vähem kui linnaisade palgad.

9.       Vaadates volikoguistungite protokolle, jääb siiski silma, et opositsioon oli ühehäälselt igasuguse linnavalitsuse ja volikoguliikmete tasude tõstmise vastu. Küllap häiris. Annetamine jääb siinkohal siiski igaühe südametunnistusele ja seda võiks aeg-ajalt teha ka ilma volikogusse kuulumata.

10.   Küsimus ei ole mitte palgatõusus, vaid selles, kuidas see korraldati, kus enda särk oli taaskord kõige ligem ja unustati, et tõeline “särk” on lihtne linnakodanik, kelle eest hoolitsemine peaks olema prioriteet.

Järjekindlusest teil tõesti puudu ei jää, mida iseloomustab hästi linnavalitsuse liikme seisukoht, mille kohaselt 20 aastat on nii tehtud, mis nüüd viga on.

Ajad muutuvad tõepoolest. Linnakodanikuna NÕUAN, et paremaks.

MARGUS HÜVA, Jõgeva elanik

blog comments powered by Disqus