Päästeteenus päästetud

Sotsiaaldemokraatide jaoks on see ka ühe oma lubaduse täitmine. Erinevalt oponentidest Keskerakonnas, pole me soovinud veeretada olulist seaduseelnõu populistliku meediahala saatel edasi-tagasi nagu viimast penni. Meie jaoks on oluline, et päästjad saavad lõpuks kauaoodatud seaduse ja selguse.

Koostöö teiste ministeeriumidega

Päästeteenistuse seaduse üks peamisi eesmärke on tagada päästjatele sotsiaalsed tagatised, luua töö eripära arvestav teenistusregulatsioon ning luua sarnast tööd tegevatele töötajatele sarnased tingimused.

Tahan kiita hea koostöö eest sotsiaalministeeriumi, kellega oleme leidnud seni parima valitsustes saavutatud kompromissi, mis tagab muu hulgas päästjatele võimaluse minna kolm aastat enne pensioniiga pensioniootele nii, et nende pension ei kahane.

Teise olulise punktina näeb seadus ette, et päästjad hakkavad tavapensionile saama olenevalt päästeteenistuse staa?ist lisa kuni 50 protsendi ulatuses.

Tegemist ei ole eripensioniga, vaid avaliku teenistuse seadusest tuleneva soodustuse laiendamisega, mis senini on olnud kättesaadav vaid ametnikele. Vastav säte väärtustab tavapäästjat ja on õiglane, arvestades nende eripärast tööd. Päästjatele pakutav pension on soodsam madalama astme päästeteenistujatele (päästja ja vanempäästja), mitte kõrgepalgalistele ülemustele, kes palgatasemega seotud eripensionist võidaksid. Eeltoodud põhimõtet rakendades väärtustame me ennekõike tegelikku töö tegijat ? päästjat.

Palgad tõusid kolmandiku

Päästetöötajad pole odav tööjõud. Tegemist on spetsialistidega, kelle töö on eripärane ja ohtlik. Neid on vaja toetada, mitte vaid oodata nendepoolset tuge ühiskonnale. Päästjate palka oleme juba tõstnud ? Siseministeeriumi ja päästjaid esindava ametiühingu vahel sõlmiti möödunud aasta 5. detsembril kollektiivleping, millega lepiti kokku päästjate palgatõus.

Alates 1. jaanuarist on päästjate keskmine palk 14 556 krooni, mis on 34 protsenti kõrgem kui eelmisel aastal. Sõnum, et väärtustame töötajat, on seegi, et päästeameti 2008. aasta eelarve kasvust läks 82,7 protsenti päästjate palgafondi suurendamiseks. Tähtis on inimestele maksta õiglast palka, kuid samavõrd oluline on luua korralikud töötingimused, et maandada riske, mis on seotud tööülesannetega.

Töötingimused paremaks

On hea meel, et lõpuks saame öelda: “Head päästjad, teie töötingimused muutuvad paremaks.” Siseministeerium töötab aktiivselt selle nimel, et lähiaastatel oleksid kõikjal Eestis korralikud päästedepood. Sel aastal investeerime ca. 30 miljonit krooni just mitmete väiksemate päästehoonete renoveerimisse. Nii näiteks soojustatakse Põltsamaa komandohoone välisfassaad, milleks kulub pool miljonit krooni.

Töötingimuste parandamisega, tööturupõhise palga maksmise, sotsiaalsete tagatistega ei käitu me ausalt ainuüksi praeguste päästjate vastu, vaid vaatame ka tulevikku. Nende muudatustega muudame me kogu päästeameti organisatsiooni tugevamaks, selle töö atraktiivseks uutele tulijatele ning tagame korraliku päästeteenuse ka tulevikus.

Sotsiaaldemokraatide valikutes on inimene alati esikohal olnud. Peame oma tähtsaimaks ülesandeks inimestele turvalise elukeskkonna loomise. Paremad töötingimused päästjatele tähendavad suuremat turvalisust. Muudatused päästeteenuse korraldamisel teenivad meie kõigi huve.

JÜRI PIHL, siseminister, sotsiaaldemokraat

blog comments powered by Disqus