Päästeametnikele andsid mullu enim tööd kulupõlengud

Kõige rohkem käidi kulu kustutamas Põltsamaa vallas 26 korral, Jõgeva ja Tabivere vallas 19 korral, Saare vallas 18 korral, Palamuse vallas 15 korral, ülejäänud omavalitsustes vähem.

Möödunud aastal ei tehtud maakonnas ühtegi pommiähvardust, kuigi varasematel aastatel esines seda 1-2 korral, 1994. aastal isegi 5 korral.

2003. aastal toimusid tulekahjud väljaspool hooneid 63,2, eluhoonetes 20,1, muudes hoonetes 9, mootorsõidukite ja transpordivahenditega 3, majapidamishoonetes 1,7 ja tööstushoonetes 1 protsendil juhtumitest.

Korstnapühkijate teeneid tuleks sagedamini kasutada

Sagenenud on tahma põlemine elumajade suitsulõõrides. Sõideti neid põlenguid kustutama 24 korral. Põlengute rohkus näitab, et ei pöörata vajalikku tähelepanu lõõride õigeaegsele puhastamisele põlemisjääkidest.

Maakonnas töötab ametlikult 5-6 korstnapühkijat, kelle teeneid peaks majaomanikud sagedamini kasutama. Nende aadressid ja telefonid on päästeteenistuse koduleheküljel olemas. Võib ka helistada telefonil 776 8316, kust saab nende kohta teavet.

Teiseks ohtlikuks põlengu või tulekahju tekkekohaks on kujunenud elutuba. Möödunud aastal registreeriti elutubades 19 põlengut. Ka eelnevatel aastatel on rohkesti tulekahjusid ja põlenguid alguse saanud elutoast.

Enim põlenguid Jõgeval

Kõige rohkem põlenguid elamutes oli möödunud aastal Jõgeva linnas ? 15. Linnade ja valdade võrdluses tuli kõige rohkem mitmesugustel põhjustel välja sõita Jõgeva linna 39 korral ja Põltsamaa valda 36 korral.

Tekkepõhjuste järgi jagunevad mullu registreeritud tulekahjud alljärgnevalt:

Kulu põletamine 160
Lahtise tule kasutamine 36
Tahma süttimine 24
Suitsetamine 19
Tuletööd 14
Rikked elektrijuhtmetes 9
Rikked elektriseadmetes 8
Kütteseadmete kasutamine 7
Toidu valmistamine 5
Mootorite elektri-ja toitesüsteemide rikked 5
Süütamine 4
Tehnoloogiliste protsesside teostamine 3
Tehniliste seadmete rikked 2
Laste tulega vallatlemine 1
Pikselöök 1

Mullu tuli tulekahjule välja sõita 299 korral. Viimase kümne aasta jooksul on tulekahjudele kõige vähem kutseid olnud 1994. aastal – 172 korral, kõige rohkem aga 2002.aastal – 413 korral.

Liiklusõnnetustele sõideti välja 56 korral. Mõistagi toimub maakonnas liiklusõnnetusi rohkem, kuid päästeteenistuse jõud sõidavad välja sellistele õnnetustele, kus on raskendatud kannatanu kättesaamine avariilisest transpordivahendist, transpordivahendite süttimine ja keskkonna reostus.

Möödunud aastal hukkus põlengutes neli inimest, pooled neist olid hooletud suitsetamisel. Maakonna veekogudes uppus samuti neli inimest.

Jõgeva maakonna päästeteenistus koosneb neljast komandost: Jõgeva, Põltsamaa, Mustvee, Palamuse ja ühest eraldi asuvast meeskonnast Tabiveres. Nimetatud komandod sõitsid mullu välja 569 korral, mis on 36 juhtumi võrra vähem kui 2002. aastal.

LEO LAEVA,
Jõgeva maakonna Päästeteenistuse planeeringu ja järelevalve osakonna juhataja

blog comments powered by Disqus