Päästeamet toetab kodanikeühenduste poolt tehtavat ennetustööd

Päästeameti pool kord aastas väljakuulutatava projektikonkursi “Tuleohutus- ja päästealane ennetus- ning selgitustöö” eesmärgiks on kaasata aktiivseid kodanikeühendusi leidmaks ideid, kuidas kõige tulemuslikumalt ja optimaalseimate ressurssidega viia läbi päästealast ennetustööd elanikkonna hulgas. 2006. aasta projektikonkursile laekus kokku 23 taotlust, neist 11 projekti otsustas hindamiskomisjon rahaliselt toetada. Läbiviidavate projektide kaudu soovib Päästeamet tõsta elanikkonna ohuteadlikkust ning anda inimestele oskusi ja kindlustunnet toimetulekuks õnnetuste ja ohuolukordadega. Projektide raames viiakse läbi erinevaid tuleohutusalaseid koolitusi, omandatakse vajalikke esmaabivõtteid ning arendatakse tuletõrjesporti. Samuti on projekte, mis keskenduvad ohutusele veekogudel ja metsas. Tähelepanu keskmes on ka päästealaste huviringide töö ning üldhariduskoolides läbiviidava ohutusõppe alustamine. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus