Päästeamet palub inimestel seoses tormiga tähelepanelik olla

EMHI antud hoiatusele tuginedes soovitab Päästeamet kõigil Eesti lääneranniku rannapiirkondades elavatel inimestel veetaseme tõusu oma elamu territooriumil jälgida. Juhul, kui vesi peaks tungima hoonetesse, tuleks tähelepanelikult jälgida, et veega ei puutuks kokku elektrijuhtmed, pistikupesad ega elektrivõrku ühendatud kodumasinad. Kuna oodata on ka tuule tugevnemist, palub Päästeamet inimestel võimalusel jääda siseruumidesse ning kellel väljas liikumine osutub möödapääsmatuks, peaksid olema äärmiselt tähelepanelikud, sest teedele ja tänavatele võivad olla langenud puud ning purunenud elektriliinid. Purunenud elektriliinidele läheneda ei tohi, see võib olla eluohtlik. Purunenud liinidest ja elektrikatkestustest palutakse teatada telefonile 1343. õikidel majapidamistel, mille joogivee saamine sõltub elektrist, soovitatakse varuda vajalikus koguses joogivett. Inimvigastustest ning otsest ohtu kujutavatest või normaalset elutegevust takistavatest purustustest peaks teavitama häirekeskust hädaabinumbril 112. Päästeameti kriisireguleerimismeeskond on kõrgendatud valmisolekus ning jälgib riigis toimuvat. Jõgevamaa kohal ennustatakse kõige kõvemat tormikella 3st 5ni hommikul ning maakonna kriisikomisjon palub elanikel igaks juhuks varuda vett, küünlaid ja muud vajalikku, kuna tormiga võivad puud liinidele murduda ning tekkida elektrikatkestusi. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus