Päästeamet kutsub kodanikeühendusi õnnetuste ennetamiseks koostööle


Päästeamet kuulutab välja projektikonkursi mittetulundusühendustele eesmärgiga kaasata kodanikeühendusi uute ideede ja tegevuste leidmiseks, et vähendada õnnetusi. Projektikonkursil läheb jagamisele üle 40 000 euro.

Iga-aastane konkurss näitab, et meie hulgas on palju aktiivseid inimesi, kes soovivad panustada oma kogukonna turvalisusse. Toetavate projektide kaudu soovime anda inimestele teadmisi õnnetuste ennetamiseks ning oskusi nendega toimetulekuks. Just koos aktiivsete kodanikeühendustega saame aidata lahendada kohalikke tule- ja veeohutusprobleeme ning jõuame suurema hulga abivajajateni.

Tänavune projektikonkurss on juba 14. Eelnenud kolmeteistkümne aasta jooksul on esitatud 377 taotlust, millest toetuse on saanud 124. Eelmisel aastal esitati päästeametile kokku üheksa projektitaotlust, millest kolm said toetuse.

Kodanikeühenduste tule- ja veeõnnetusi ennetavaid  projektitaotlusi oodatakse päästeametisse käesoleva aasta  1. detsembriks. Taotlemise tingimused, vormid ja juhised leiab päästeameti kodulehelt www.paasteamet.ee.

i

TIINA LAUBE, päästeameti ennetustöö osakonna projektikonkursi peakoordinaator

blog comments powered by Disqus