Päästeamet kontrollis taas kortermaju

Sel nädalal kontrolliti kõikjal Eestis taaskord tuleohutusnõuete täitmist kortermajade koridorides, trepikodades ja keldrites ehk üldkasutavatel pindadel.


„Kontrollisin nelja kortermaja. Kontrollkäigud on vorm, mida kasutame kolmandat aastat, see on midagi reidi ja haldusmenetluse vahepealset,“ rääkis Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Arvo Jõgiste.

Sellel korral valis Jõgiste välja eelkõige kohtküttega hooned ehk need majad, kus on ahjud, pliidid ja suitsukorstnad. „Esimesed kolm hoonet olid kohtküttega, neljas keskküttega. Kolmes kortermajas olid pööningud, kus kontrollisin muuhulgas nende luuke. Luugid olid kõikjal lahti,“ tõdes Jõgiste.

Pööningu luuk peab tuleohutusnõuete järgi olema lukus, et sinna ei viidaks ülearuseid esemeid. „Ei olnud sellist maja, kus trepikodades probleeme poleks olnud,“ tõdes Jõgiste. „Oli vana külmkapp, köögikappe ja lillepotte, küttepuid ja puitbriketi pakke jms,“ tõi ta näiteid. „Trepikoda on ennekõike tee liikumiseks ja see peab olema vaba.“ Ka trepialustest võis leida ämbreid, luuavarsi ja isegi luudasid. Sellisel juhul väljastatakse haldusakt, millega nõutakse konkreetseks tähtajaks puuduste kõrvaldamist.

Kontrolli käigus jõuti ka keldritesse. „Vaatasime, mida seal hoitakse ja kas vahekäigud, mis on üldkasutuses, on ikka vabad. Ja kui oli asju, mis takistasid liikumist või olid põlevmaterjalid, nõudsime ka nende puuduste kõrvaldamist,“ rääkis inspektor. Lisaks pöörati tähelepanu elektrisüsteemi korrasolekule, kontrolliti juhtmeid ja nende kinnitusi, veenduti, et  valgustitel oleksid katted peal.

Väiksemate puuduste likvideerimiseks antakse tavaliselt paar kuni kolm kuud. Sel ajal on korteriühistul aega üldkasutuses olevad pinnad ära koristada ja tellida näiteks prügikonteinerid. „Edaspidi kontrollitakse nõuete täitmist,“ kinnitas Jõgiste, kes tõi välja, et kõigis kontrollitud kohtküttega hoonetes olid kütteseadmed korras.

„Kampaania käigus kontrollisin kaheksat korteriühistut: maikuus nelja ja seekord nelja,“ ütles Arvo Jõgiste. Detsembris ootavad järge kaubanduskeskused. Seal kontrollitakse hoonete sisse- ja väljapääse, samuti pürotehniliste kaupade müügikohti.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus